Студентський науковий гурток «Грошова парадигма» було створено при кафедрі банківської справи для всебічного творчого розвитку і поглиблення фахових знань студентів, котрі за активного сприяння і під керівництвом викладачів кафедри бажають осягнути найрізноманітніші аспекти сучасних грошей, інфляції, функціонування міжнародних ринків валют і золота, монетарної і валютної політики центральних банків різних країн, ролі найбільших банківських корпорацій у розгортанні фінансових криз та у розвитку світової економіки загалом.

Участь в роботі гуртка можуть брати студенти Тернопільського національного економічного університету, які займаються чи бажають займатися науковою роботою за даними напрямами або запропонувати власні сфери дослідження, якщо вони споріднені із науковою роботою кафедри банківської справи.

Діяльність наукового гуртка «Грошова парадигма» на практиці організована наступним чином: щотижня на його поточних засіданнях, час яких встановлюється за погодженням з усіма студентами-членами гуртка, проводиться аналітичний огляд найважливіших економічних новин національного і світового господарства та відбувається обговорення найбільш актуальних проблем грошового обігу, валютної сфери і банківської системи. Крім того, на увесь навчальний рік учасники гуртка розробляють план своєї роботи, яким може передбачатись організація таких наукових заходів як: конференції, семінари, круглі столи, дебати та інші заходи.

Активну участь у всіх наукових заходах гуртка «Грошова парадигма», окрім викладачів кафедри банківської справи, беруть представники Національного банку України і провідних банківських установ м.Тернополя, серед яких: “Промінвестбанк”, “Укрексімбанк”, “Сведбанк”, “Форум”, “Індексбанк”, “Хрещатик”, “VAB Банк” та ін. Обмін думками, обговорення доповідей та дискусії із працівниками банків дозволяють студентам-учасникам гуртка отримати всебічну інформацію «з перших рук» про реальний стан справ, проблеми та перспективи розвитку вітчизняного банківського сектора, організації грошового обігу, реалізації монетарної політики. Цікавими для студентів-учасників гуртка є також регулярні відвідування музею історії грошей Національного банку України в м.Києві, спілкування з працівниками центрального апарату НБУ.

Важливе місце у діяльності студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» належить налагодженню творчої співпраці його учасників із студентами, що займаються науковою роботою в інших вищих навчальних закладах. Результатом цієї співпраці є активна участь студентів-членів гуртка у науково-практичних конференціях Львівського та Харківського інститутів Університету банківської справи Національного банку України, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, а також інших університетів.

Результатом наукової роботи студентів у гуртку «Грошова парадигма» є розширення кола їхніх наукових інтересів та творчих зв’язків, вироблення у них навиків до самостійних наукових досліджень, творчого мислення, розвитку умінь системно аналізувати економічні процеси і проблеми, публічно обстоювати і аргументувати власну позицію.