25 жовтня 2012 року Студентським науковий гуртком «Грошова парадигма» при кафедрі банківської справи був проведений науковий семінар на тему: «Проблеми функціонування та перспективи євро як світової валюти».

Зі вступним словом виступила Голова студентського гуртка «Грошова парадигма», студентка групи БС-32 Катерина Новацька, яка привітала кураторів, усіх присутніх членів гуртка та запрошених викладачів кафедри банківської справи, відзначила актуальність тематики наукового семінару, закцентувавши увагу на унікальності євро як першої регіональної міжнародної валюти, вказала завдання наукового семінару, що полягали в ґрунтовному вивченні теоретичних засад формування євро.

Першою представила свою доповідь студентка групи БС-34 Оксана Леськів на тему: «Євро: історичні передумови виникнення нової світової  валюти». У роботі було висвітлено передумови й історичні етапи становлення і функціонування євро як  однієї з провідних резервних валют світу, а також проаналізовано жорсткі критерії стабільності країн-членів Євросоюзу перед введенням в обіг нової валюти, розглянуто особливості запровадження розрахункової одиниці в країнах-учасницях Європейського Союзу. Оксана Леськів охарактеризувала сучасні тенденції розвитку міжнародного валютного ринку, що демонструють  значні коливання стосовно  впливу та  ролі  світових  платіжних  одиниць у формуванні   системи  валютного регулювання.

З доповіддю на тему: «Перспективи євро як світової валюти після  фінансово-економічної кризи 2008-2010 років»,  виступив студент групи БС-33 Тарас Саянчук, в якій спробував передбачити, спрогнозувати й оцінити подальші зміни курсу євро. Доповідач проаналізував політичні процеси у світі та в ЄС, зокрема, оцінив вплив боргової кризи в ЄС на стабільність євро, а також спробував визначити подальшу долю країн-учасниць  Європейського Союзу в 2013 році. Підсумовуючи доповідь, Тарас Саянчук відзначив, що стійкість євро як світової резервної валюти буде залежати від оперативного знаходження альтернативних підходів вирішення проблем дефіциту бюджету в Греції, Іспанії, Італії тощо, а також створення законодавчого міжнародного органу регулювання фінансових витрат держав-членів ЄС.

Студент групи БС-32 Ігор Білик виступив з доповіддю на тему: «Зарубіжний досвід встановлення євро як резервної валюти». У доповіді були ґрунтовно висвітленні основні проблеми формування євро як резервної валюти в банках світу. Яскравим свідченням прогнозів щодо подальшого включення євро як складової  банківського резервування стало порівняння економічних показників функціонування євро та долара США.  Доповідачем була розглянута необхідність систематизації накопиченого зарубіжного досвіду Національним банком України щодо закономірностей сучасної практики управління золотовалютними резервами провідними  центральними банками світу, використанні  методів та інструментів управління ними. Пріоритетним для НБУ повинно бути врахування підходів щодо вдосконалення механізму управління власними золотовалютними резервами із врахуванням зарубіжного досвіду, а також втілення таких підходів у вітчизняній практиці, адже оптимальна структура валютних резервів є одним із факторів гарантії стабільності внутрішнього грошового обігу в країні.

Заслухавши доповіді, члени гуртка та всі присутні перейшли до обговорення тематики наукового семінару.

Катерина Новацька, студентка групи БС-32, відзначила основні переваги використання євро: підвищення ефективності валютної системи ЄС; спрощення значної частки фінансових операцій; прискорення економічного розвитку країн-членів ЄС; зменшення валютних ризиків. Також доповнила, що введення євро дало змогу послабити вплив внутрішніх бар’єрів, що пришвидшило процес інвестування на території ЄС, закцентувала увагу  на практиці впровадження євро у резерви банків різних країн світу.

Тарас Саянчук, студент групи БС-33, вказав на важливості приєднання Великобританії до ЄС, розглянувши, при цьому, на прикладі країн-учасниць всі переваги та недоліки членства в Євросоюзі.

Оксана Леськів, студентка групи БС-34, назвала чинники, що призвели до нестабільності Єврозони, та зазначила роль  резервних валют та їх частки у золотовалютних резервах центробанків різних країн світу.

К.е.н., доцент Ю.М. Галіцейська закцентувала увагу на важливості прив’язки НБУ до тих валют світу, у яких ведуться експортно-імпортні операції країни.

К.е.н., доцент О.Л. Малахова вказала на те, що резервні валюти світу, які використовуються сьогодні можуть у майбутньому поступитись першістю альтернативним валютам, наприклад китайському юаню, швейцарському франку, австралійському долару.

Підсумувала обговорення наукового семінару Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Новацька, підкресливши актуальність тематики наукового заходу, висловивши подяку виступаючим за змістовні доповіді та всім присутнім за цікаву й плідну дискусію.