В грудні 2012 року вийшов з друку Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ “Грошова парадигма”

У збірнику розглянуто різноманітні аспекти становлення та розвитку провідних валют світу, проаналізовано функціонування банківської системи, міжнародних організацій, окреслено особливості монетарної та валютної політики Національного банку України. Також розкриті питання, щодо антикризового регулювання економіки, оптимізації ризик-менеджменту вітчизняних комерційних банків, проблем впровадження банківських інновацій, нових послуг та продуктів.

Завантажити