20 лютого 2013 року студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Грошова парадигма» був проведений круглий стіл на тему: «Нові депозитні рішення у контексті інноваційного розвитку банківської системи».

Відкрила засідання круглого столу Голова студентського гуртка Катерина Новацька, яка відзначила актуальність пошуку нових методів залучення ресурсів в банківську систему країни на сучасному етапі її розвитку та представила гостей засідання. Зокрема, у науковому заході взяли участь к.е.н., доцент З.К Сороківська, викладачі кафедри банківської справи Л.М. Прийдун, Л.О. Матлага, начальник відділу «Старий ринок» ПАТ «Укрсоцбанку» Гапонюк Андрій Петрович, куратори та учасники наукового гуртка.

Із ґрунтовними доповідями по темі наукового семінару виступили: студентки гр. ФБС-32 Олійник Ольга, Калин Мар’яна  та студентка гр. БСм-52 Курчак Романа.

В доповіді «Особливості розвитку депозитного ринку України на сучасному етапі» Олійник Ольга вказала, що комерційні банки надають широкий спектр банківських депозитних продуктів, використовуючи прогресивні форми обслуговування юридичних та фізичних осіб, що засновані на індивідуальному підході до кожного клієнта. Доповідач зазначила, що  клієнтам надається можливість відкриття депозитних рахунків як в національній, так і в іноземній валютах з використанням зручних для вкладників умов та схем нарахування відсотків. Тобто, відсоткові ставки за депозитами встановлюються диференційовано, залежно від валюти вкладу, терміну депозитного договору, умов нарахування та виплати відсотків, з врахуванням вартості ресурсів, кон'юнктури ринку та рівня облікової ставки Національного Банку України. Проценти визначаються на взаємовигідних умовах індивідуально з кожним клієнтом та встановлюються в договірному порядку.

Про  інноваційні методи залучення коштів в банківську систему України доповіла Калин Мар’яна, закцентувавши увагу на тому, що необхідними умовами ефективної діяльності банків України є можливість та практичне здійснення переливу фінансових коштів між суб'єктами господарювання, надання споживачам свободи вибору між різними об'єктами розміщення тимчасово вільних грошових коштів. Також доповідач зазначила, що  в сучасних умовах доцільно запроваджувати такі нові види депозитних продуктів, як платіжні депозити, «ануїтетні» вклади, цільові та партнерські вклади тощо. Ще однією інновацією можна вважати мультивалютні депозити. Підсумовуючи, доповідач наголосила, що з розвитком сучасних технологій в банківській практиці більш доцільно користуватися віддаленим  (дистанційним)  банківським обслуговуванням фізичних і юридичних осіб через банкомати, управління рахунком через телефон, Інтернет тощо. А в майбутньому основним  напрямом  розвитку  банківського дистанційного обслуговування клієнтів стануть такі канали як інтерактивні філії, всесвітня телевізійна мережа (Web-TV).

Наступною презентувала свою доповідь на тему: «Маркетинг, як невід’ємна складова просування банківських продуктів» Курчак Романа, в якій зазначила, що ефективність роботи банку і його конкурентоспроможність значною мірою залежать від запровадження нових банківських продуктів, тому в більшості комерційних банків потрібно розробити чітку маркетингову програму щодо просування депозитних послуг. Також доповідач  наголосила, що останнім часом все більш популярною стає реклама фінансової установи у соціальних мережах, які стали невід’ємною частиною нашого життя і відмінним каналом комунікації. Таким чином, банківські установи в даний період ведуть жорстку конкурентну боротьбу як за ресурси так і за клієнтів, у процесі якої застосовують всі можливі методи для досягнення конкурентних переваг та задоволення потреб існуючих та потенційних клієнтів.

Заслухавши  доповіді  всі присутні взяли активну участь в обговорені теми наукового семінару, проте особлива увага була приділена практичним аспектам розробки та реалізації нових депозитних продуктів в банківських установах.

Зокрема, начальник відділу «Старий ринок» ПАТ «Укрсоцбанку» Гапонюк Андрій Петрович наголосив, що розуміння банком індивідуальних потреб кожного клієнта та наявність персонального менеджера, який відповідає за комплексний розвиток взаємовідносин із ним, допомагають обрати саме той вид депозиту, який максимально відповідає вимогам вкладника. А укладення генерального депозитного договору дозволяє у максимально стислі строки погоджувати розміщення коштів на банківському рахунку і спростити процедуру оформлення вкладів. На думку банкіра, у сфері технологій українські банки можуть і повинні успішно конкурувати з потужними іноземними банківськими установами, адже рівень IT-технологій в Україні знаходиться на дуже високому рівні.

Узагальнюючи результати круглого столу, Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Новацька відзначила, що на сучасному етапі розвитку банківської системи країни виникає необхідність до пошуку та використання нових ідей та рішень, що дадуть змогу максимально ефективно використовувати наявні ресурси та можливості банків задля досягнення поставлених цілей та завдань.