Відбувся круглий стіл на тему «Особливості діяльності банків на міжнародних ринках грошей і капіталів: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії»

У круглому столі взяли участь начальник управління по роботі з клієнтами ПАТ «Промінвестбанк» Рибчак Д.П., економіст І категорії Тернопільської філії АТ «Укрексімбанк» Зелінський Т.О., к.е.н., доцент Балянт Г.Р., к.е.н., доцент Сороківська З.К., викладач Прийдун Л.М., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» кафедри банківської справи ТНЕУ.

 

Розпочав роботу круглого столу студент п’ятого курсу групи БСм–54 Дадак Роман, виступивши із доповіддю на тему: «Аналіз сутності міжнародного фінансового ринку та його складових». Доповідач розглянув сутність та будову міжнародного фінансового ринку, відмітивши основні інструменти ринку грошей і капіталів. У доповіді було зазначено характерні особливості основних та похідних фінансових інструментів, досліджено активність країн світу на ринку капіталів, проаналізовано структуру ринку євровалют та показники діяльності ринку єврооблігацій.

Наступною учасникам круглого столу була представлена доповідь студентки четвертого курсу групи БС-43 Леськів Галини на тему: «Оцінка діяльності іноземних банків та їх вплив на банківську систему України». Доповідач відмітила необхідність залучення іноземного капіталу у вітчизняний банківський сектор, а також розглянула джерела надходження валютних коштів. У доповіді було зазначено банки з іноземним капіталом та 100% іноземні банки, які діють в Україні, та досліджено, що вони надають перевагу здійсненню споживчого кредитування населення та іпотеці. Серед позитивних чинників впливу діяльності іноземних банків на національну економіку доповідач відмітила: підвищення ефективності банківської діяльності; поліпшення корпоративної культури; вдосконалення системи управління банківськими ризиками, а до негативних наслідків присутності іноземного банківського капіталу віднесла такі як: створення нерівних умов конкуренції на фінансовому ринку; викривлення валютної, галузевої структури банківського кредитування.

Студентка групи БС-43 Головко Юлія розглянула сучасний стан та проблеми функціонування вітчизняних банківських установ на міжнародному фінансовому ринку. У виступі доповідач окреслила загальні риси та тенденції діяльності банків на міжнародних ринках грошей і капіталів, відзначивши про зменшення ролі банків у процесі мобілізації і розподілу фінансових ресурсів. Студентка проаналізувала напрями міжнародної діяльності банківських установ, зазначивши форми їх виходу на міжнародний ринок. У доповіді було розглянуто склад вимог та зобов’язань нерезидентів, а також обсяги зовнішніх запозичень протягом 2005-2010 рр. Доповідач зазначила умови реструктуризації зовнішнього боргу України та напрями удосконалення нормативно-правової бази щодо діяльності банківських установ на міжнародних фінансових ринках.

Заслухавши доповіді, учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблеми діяльності банків на міжнародних ринках грошей і капіталів.

Начальник управління по роботі з клієнтами ПАТ «Промінвестбанк» Рибчак Діана Петрівна серед основних причин залучення іноземного капіталу в банківську систему України відмітила недостатність грошових коштів в економіці, а також недосконалість нормативно-правової бази, яка регулює функціонування вітчизняного фінансового ринку. Діана Петрівна відзначила необхідність законодавчого обмеження присутності іноземних банків в національному господарстві, а також потребу врахування територіального розвитку економіки країни в процесі банківської діяльності шляхом використання європейського досвіду, який передбачає зменшення кількості банків та розширення їх філіальної сітки.

Зелінський Тарас Олегович, економіст І категорії Тернопільської філії АТ «Укрексімбанк», відмітив тенденцію до зосередження банківських установ на наданні послуг фізичним особам та представникам малого та середнього бізнесу, оскільки орієнтація іноземних банків на обслуговування корпоративних клієнтів веде до збільшення ризиковості проведених операцій.

Підсумувала результати круглого столу Голова Студентського наукового гуртка Шушкевич Оксана, відмітивши шляхи подолання проблем, з якими зіткнулися вітчизняні банки в процесі виходу на міжнародні ринки грошей і капіталів.