Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України”

Кафедра банківської справи ТНЕУ запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених  прийняти участь у  Всеукраїнській науковій конференції “Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України”, яка відбудеться 19-20 березня 2013 року.

Робота конференції буде проходити за наступними секціями.

Секція 1.  Грошово-кредитне регулювання економіки України в контексті забезпечення макроекономічної стабільності.

Секція 2. Монетарна політика центральних банків світу в умовах глобалізації фінансових ринків: уроки кризи та нові виклики.

Секція 3. Ефективність функціонування банківської системи та концептуальні засади забезпечення її фінансової стійкості.

Детальніше про умови участі та вимоги до оформлення тез у інформаційному листі.


Інформаційний лист