Студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» 12 червня 2013 року було проведено підсумкове засідання.

Голова гуртка Катерина Новацька представила звіт за 2012-2013 н.р., відмітивши успішність виконання тематично-календарного плану. Так, студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» за звітний навчальний рік було організовано та взято участь у ряді науково-практичних заходів, зокрема: 3 наукових круглих столах: «Особливості діяльності банків на міжнародних ринках грошей і капіталів» (листопад 2012 р., ТНЕУ м. Тернопіль), «Глобальне фінансове  протистояння долара США і євро та перспективи провідних резервних валют на світовому ринку» (грудень 2012 р., ТНЕУ м. Тернопіль), «Нові депозитні рішення у контексті інноваційного розвитку банківської системи» (лютий 2013 р., ТНЕУ м. Тернопіль); 3 наукових семінарах: «Про організацію діяльності студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» (вересень 2012 р., ТНЕУ м. Тернопіль), «Проблеми функціонування та перспективи євро як світової валюти» (жовтень 2012 р., ТНЕУ м. Тернопіль), «Проблеми організації та напрямки оптимізації грошового обігу в Україні» (квітень 2013 р., ТНЕУ м. Тернопіль); 4 наукових конференціях (в межах університету): Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Реформування банківської  системи у контексті глобалізаційних процесів» (листопад 2012 р, ТНЕУ, м. Тернопіль), Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України» (Березень 2013 р., ТНЕУ м. Тернопіль), Загальноуніверситетська студентська наукова конференція, присвячена Дням науки «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації» (квітень 2013 р., ТНЕУ М. Тернопіль), Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації» (травень 2013 р., ТНЕУ м. Тернопіль); 3 виїзних засіданнях (за межами університету), з яких 1 міжнародне та 2 всеукраїнські.

СНГ «Грошова парадигма» у червні 2013 року було проведено екскурсійну поїздку до геологічної пам’ятки природи – печери «Млинки», також гуртківці відвідали Джуринський водоспад та Червоногородський замок.

Після представленого звіту, голова СНГ «Грошова парадигма» Катерина Новацька відзначила, що результатом успішної діяльності гуртка є випуск двох збірників наукових праць, а також ряд численних публікацій – загальний обсяг яких становить 107 наукових праць, в тому числі, двома гуртківцями подані статті до друку у фахові видання.

За активної діяльності редколегії гуртка (головного  редактора Ірини Рудої, а також Тараса Саянчука, Ігоря Білика, Дани Пелехат, Ірини Колесник) вийшли із друку 3 стінгазети та 2 номери газети «Грошова парадигма», в яких було поінформовано про діяльність гуртка, розглядались основні економічні проблеми сучасності та цікаві новини у банківській справі.

Завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор О.В. Дзюблюк висловив особливу подяку 9 випускникам, студентам 5-го курсу, які за час свого навчання на факультеті банківського бізнесу та активній участі у СНГ «Грошова парадигма» залишили вагомий слід, що безмежним досвідом протягом останнього навчального року передавали своїм колегам.  Професор О. В. Дзюблюк відзначив досягнення випускників-гуртківців почесними грамотами та символічними подарунками.

Завершуючи засідання, гуртківці розглянули перспективні напрямки наукових досліджень на наступний навчальний рік, а також висловили особливу подяку викладачам кафедри банківської справи, які активно сприяли розвитку СНГ «Грошова парадигма», допомагаючи в організації наукових заходів, підготовці доповідей, тез і статей.