Відбувся науковий семінар на тему: «Проблеми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків України в умовах економічної кризи».


У науковому семінарі взяли участь заступник керівника відділення по роботі з клієнтами та безпеці ПАТ КБ «Приватбанк» Станько Т.В., к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., доцент Малахова О.Л., к.е.н., доцент Балянт Г.Р., к.е.н., доцент Іващук О.О., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»  кафедри банківської справи ТНЕУ.


Із доповіддю на тему: «Теоретичні аспекти забезпечення фінансової стійкості комерційних банків» виступила студентка групи БС – 31 Гончук Оксана, яка зазначила основні теоретичні підходи до визначення поняття фінансової стійкості, а також зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на фінансовий стан банку. У доповіді було розглянуто фінансову та організаційну стійкість як складові загальноекономічної стійкості банку. Доповідач відзначила умови забезпечення фінансової стійкості банківських установ, а також проаналізувала необхідні заходи для її забезпечення у період економічної кризи, серед яких: збільшення рівня капіталізації банківського сектора; підвищення прозорості фінансових установ і диверсифікованість напрямів діяльності банків;  запровадження стимулів для комерційних банків, які кредитують інноваційні проекти; збільшення кількості державних банків.

Із доповіддю на тему: «Проблеми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків в Україні та шляхи їх вирішення» виступила студентка групи БС – 47 Шпільман Оксана, яка відмітила основні принципи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків, а також розглянула негативні чинники погіршення фінансового стану українських банків. Зазначивши завдання щодо посилення взаємодії комерційних банків з реальним сектором економіки та підвищення рівня капіталізації більшості комерційних банків, доповідач проаналізувала  заходи необхідні для забезпечення їх виконання, такі як: стабілізація національної валюти; удосконалення нормативно-правового поля діяльності банківських установ; активізація процесів реорганізації і реструктуризації банків; запровадження податкового стимулювання банківської діяльності.

Із доповіддю на тему: «Зарубіжний досвід оцінки фінансового стану комерційних банків» виступила студентка групи БСм – 51 Топоровська Валентина, яка зазначила чотири основні методи визначення фінансової стійкості комерційних банків, а саме: коефіцієнтний, інтегральний, бально-рейтинговий та факторний аналіз, відмітивши методику проведення бально-рейтингового аналізу як найбільш доступну та прозору. Підсумовуючи дослідження методів аналізу фінансового стану комерційних банків, доповідач розглянула їх особливості  за найбільш характерними ознаками, серед яких: базова інформація, форма подання результатів, широта аналізу, технічні можливості. У доповіді також було проаналізовано методики оцінки фінансової стійкості комерційних банків провідних країн світу.

Заслухавши доповіді, учасники круглого столу вступили у жваву дискусію стосовно напрямів підвищення фінансової стійкості вітчизняних банків.

Зокрема, к.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна відмітила особливості використання методів оцінки фінансової стійкості банків залежно від політичних, економічних, технічних умов країни.

Студентка групи БСм-52 Матлага Лілія вказала на підвищення довіри до банківської системи України, зазначивши обсяги зростання внесених в банки депозитів, та проаналізувала рейтинг надійності вітчизняних банків.

На думку студентки групи БСм-52 Горбової Інни, державні банки та банки з іноземним капіталом є більш стійкими серед банківських установ України.

К.е.н., доцент Балянт Ганна Романівна зазначила високий рівень присутності іноземного капіталу в банківському секторі Польщі, що призвело до проведення високоприбуткових операцій без відсутності належного фінансування галузей, які потребують негайного розвитку.

Заступник керівника відділення по роботі з клієнтами та безпеці ПАТ КБ «Приватбанк» Станько Тарас Володимирович проаналізував чинники негативного впливу на фінансову стійкість банку, виокремивши серед них такі як: низький рівень капіталізації банків; високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх запозичень; низьку якість банківських активів. У виступі зростання вимог до потенційного позичальника було названо одним із факторів підвищення стабільності банківської діяльності.

К.е.н., доцент Малахова Олена Леонідівна відмітила процес переходу “вагомого” клієнта на обслуговування в іншу банківську установу як причину, яка підриває засади стабільної діяльності банку. Ще одним чинником зниження фінансової стійкості банку було зазначено проведення високоризикованих кредитних операцій в передкризовий період.

Студентка групи БСм-51 Божагора Марія як один із напрямів виходу з економічної кризи зазначила необхідність зниження податкового навантаження за операціями з кредитування реального сектору економіки.

К.е.н., доцент Малахова Олена Леонідівна відзначила вагомий вплив банківської системи в процесі розвитку реального сектора економіки, зокрема,  шляхом спрямування державних коштів на пільгові кредити.

Підсумувала результати круглого столу Голова Студентського наукового гуртка Шушкевич Оксана, яка підкреслила важливе значення аналізу та оцінки фінансової стійкості банківської установи для забезпечення її ефективної діяльності та зменшення кредитного та іншого видів ризиків.