25 вересня 2013 року студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» був проведений науковий семінар на тему: «Організаційна діяльність студентського наукового гуртка кафедри банківської справи "Грошова парадигма"»

Із вступним словом виступила голова наукового гуртка Катерина Новацька, представивши на науковому заході кураторів к.е.н, доц. О.Л. Малахову та к.е.н. доц., О.О. Іващук, а також викладача кафедри банківської справи Л. О. Матлагу.

 

На науковому семінарі було відзначено значущість участі кожного із студентів-гуртківців, які реалізовують свій творчий та інтелектуальний потенціал, використовують власні уміння та здібності, беруть участь у дискусіях та інших наукових заходах з метою прояву своїх глибоких знань в економічній та фінансовій сферах. Зокрема, від часу свого створення студентський науковий гурток організував більше 20 наукових семінарів, близько 15 круглих столів за участі працівників банківських установ, що дозволило студентам-учасникам гуртка отримати всебічну інформацію з перших вуст про реальний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняного банківського сектора. Відтак, сприятливі умови для самореалізації студентів у СНГ «Грошова парадигма» дають змогу розвиватись їх творчим здібностям, що сприяє досягненню ними значних здобутків у сфері наукових досліджень.

Крім того, у ході проведення наукового семінару було затверджено календарно тематичний план наукових заходів СНГ « Грошова парадигма» на 2013-2014 навчальні роки.

Підсумовуючи засідання, Голова гуртка Катерина Новацька звернула увагу на те, що науковцями стають в результаті наполегливої праці, а тому побажала всім гуртківцям відстоювати власні наукові погляди та творчої наснаги у пізнанні світу Науки.