16 жовтня 2013 року студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Грошова парадигма» був проведений науковий семінар на тему: «Тіньові гроші» та заходи протидії нелегальному обігу грошей в умовах відновлення економіки України»

Зі вступним словом виступила Голова студентського гуртка «Грошова парадигма», студентка групи БС-42 Катерина Новацька, яка представила присутніх на науковому заході: в. о. декана факультету банківського бізнесу к.е.н., доцента Б.П. Адамика, завідуючого кафедрою банківської справи д.е.н., професора О.В. Дзюблюка, завідуючого кафедри банківського менеджменту та обліку д.е.н., професора Б.Л. Луціва, к.е.н., доцента Г.Р. Балянт, к.е.н., доцента З.К. Сороківську, к.е.н., доцента Я.І. Чайковського, викладача Л.О. Матлагу та кураторів гуртка к.е.н., доцента О.Л. Малахову, к.е.н., доцента О.О. Іващук, студентів-членів наукового гуртка «Грошова парадигма», а також студентів Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій.

 

З привітальним словом виступив в. о. декана ФББ к.е.н., доцент Б.П. Адамик, звернувши увагу на те, що банківська діяльність -  це діяльність, яка завжди була, є і буде двигуном розвитку економіки і висококваліфіковані спеціалісти в цій галузі завжди користуватимуться попитом на ринку праці.

Катерина Новацька ознайомила гостей наукового заходу із студентським життям на факультеті банківського бізнесу, а саме з діяльністю наукових гуртків, спортивних секцій, а також організацією різноманітних концертів та конкурсів.

Першою представила свою доповідь студентка групи ФБС-43 Ірина Колесник на тему: «Тіньова економіка та її вплив на середній та малий бізнес в Україні». У роботі було висвітлено суть тіньової економіки, її поширення в Україні та причини виникнення (економічні, соціальні, правові та державні). Ірина Колесник зауважила, що однією з головних причин тінізації в Україні є високе податкове навантаження, яке становить 55,5% чистого доходу, а також складна процедура адміністрування податків  (оформлення, часта зміна законів, норм, правил), тому більшість суб’єктів господарювання уникають сплати податків.

З доповіддю на тему «Аналіз тіньової економіки в Україні» виступила студентка групи ФБС-44 Оксана Ільчук, в якій спробувала визначити рівень тінізації економіки в країні. Студенткою було виявлено те, що Україна є лідером серед європейських країн за величиною тіньового сектору економіки. Обіг, який не регулюється державою по відношенню до ВВП в Україні у 2012 році становив – 46,8%, тобто близько половини грошової маси щодо ВВП не потрапляє під оподаткування і не фіксується в офіційній звітності, що у вартісному вимірнику становив понад 350 млрд. грн.

Студент групи ФБС-43 Тарас Саянчук виступив з доповіддю на тему: «Тіньові гроші та джерела отримання додаткового доходу з неформального сектору економіки України». У доповіді було обґрунтовано одну з найгостріших проблем сучасного розвитку світового та вітчизняного ринку  -  проблему тінізації економіки — основу для криміналізації, корупції, хабарництва в економічній, політичній,  соціальній  сферах. Тарас Саянчук визначив, що  запорукою  в  боротьбі  з  тіньовою  економікою  в  Україні  повинні  стати  виваженість, послідовність, рішучість і невідкладність дій відповідних державних структур і населення щодо цього  негативного  явища  в  нашому  суспільстві.

Заслухавши доповіді, члени гуртка та всі присутні перейшли до обговорення тематики наукового семінару.

Ігор Білик, студент групи ФБС-42, закцентував увагу на тому, що при збільшенні довіри населення до банківської системи, частка операцій купівлі-продажу на так званому «чорному ринку» зменшиться.

Тарас Саянчук, студент групи ФБС-43, доповнив, що оптимальний рівень тінізації економіки у розвинених країнах повинен становити не більше 17-20%.

Підсумувала обговорення наукового семінару Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Новацька, підкресливши актуальність тематики наукового заходу, висловивши подяку виступаючим за змістовні доповіді та всім присутнім за цікаву й плідну дискусію.