6 листопада 2013 року студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Грошова парадигма» було проведено науковий семінар на тему: «Фінансова грамотність серед населення України»

З вітальним словом виступив декан факультету банківського бізнесу к.е.н., доцент Б.П. Адамик. Богдан Петрович ознайомив гостей із факультетом банківського бізнесу та розповів як правильно розпоряджатися своїм бюджетом, заощаджувати та примножувати кошти.

Голова студентського наукового гуртка Катерина Новацька зазначила, що актуальність наукового заходу полягає у тому, що фінансова освіта потрібна людині у кожному віці. Дітям вона дає уявлення про цінність грошей, прищеплює навички до планування бюджету та заощаджень. Молоді знання з управління фінансами допоможуть у вирішенні проблем оплати за навчання або придбання житла. Дорослим громадянам фінансова грамотність необхідна для ефективного управління власними коштами, розрахунків співвідношення між заощадженням та споживанням, користування різними фінансовими продуктами і послугами.

Із доповіддю на тему: «Сімейний бюджет» виступила студентка групи ФБС-32 Уляна Гринчевська зазначивши, що сам термін «бюджет» набув розповсюдження у офіційних документах лише на початку ХІХ ст., його буквальний переклад означає «шкіряний мішок», «шкіряний гаманець». Сімейний бюджет – це ключовий принцип управління фінансами в родині та чудова можливість сформувати стосунки довіри між чоловіком та жінкою. Студенткою було визначено структуру доходів  та видатків бюджету сім’ї.

З доповіддю на тему: «Ощадний сьогодні -  заможний завтра» виступила студентка групи ФБС-43 Людмила Риндюк відзначивши, що в середньому кожен з наших співгромадян відклав «про запас» близько 8 тисяч гривень. Найбільш «ощадними» і одночасно найбагатшими у світі визнані жителі Швейцарії, на кожного з яких припадає близько 207 тис. євро. У цій країні регулярно поповнюють депозитні рахунки 90% населення. Людмила Риндюк також запропонувала десять правил, дотримання яких дозволить ефективно економити кошти.

Студент групи ФБС-32 Ярослав Равлінко виступив з доповіддю на тему:    «Інвестиції. Інвестиційний клімат в Україні». Ярослав Равлінко визначив, що метою інвестицій є отримання доходу на вкладення коштів (процентів, дивідендів) за рахунок зростання вартості таких активів у майбутньому. Сьогодні найбільш привабливими для інвесторів залишаються традиційні галузі економіки. Насамперед, це – металургія,  машинобудування,  хімічна промисловість,  харчова промисловість.  Водночас дедалі більше привертають увагу інвесторів такі галузі, як автомобільна промисловість, споживча електроніка, високі технології, вітроенергетика, виробництво біопалива, логістика та ін.

Марія Марусин, студентка групи ФБС-22 на власному прикладі розповіла про критерії, на які вона опиралась при виборі професії банкіра. Так, на вибір майбутньої професії повпливали такі чинники як популярність, престижність та прибутковість спеціальності. А відтак найбільш цікавою і перспективною для студентки виявилась робота в банківській галузі, так як професія банкіра є широко поширеною і популярною в наші дні. Також було наголошено на тому, що все таки не професія прикрашає людину, а людина –професію.

Підсумувала  науковий  семінар Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Катерина Новацька, підкресливши, що підвищення фінансової грамотності населення сприяє надання інформації щодо ведення сімейного бюджету, основних принципів фінансового обліку, виховання звички до заощаджень та інвестицій.