6 травня 2014 року студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Грошова парадигма» було проведено науковий семінар на тему: «Антиінфляційне регулювання: проблеми впровадження в Україні та міжнародний досвід»

Першою представила свою доповідь на тему: «Інфляційні процеси в Україні» студентка групи ФБС-41 Марія Дзюбина відзначивши те, що нині в Україні значну роль у формуванні інфляції відіграє політичний стан країни, адже популярні методи, які використовують політики для своєї вигоди та прихильності виборців призводять не тільки до прискорення темпів інфляції, але й до загального пригнічення економічного стану країни.

Інфляційні процеси в Україні у 2014 році дослідила студентка групи ФБС-31 Катерина Вихристюк. Студентка вказала на те, що інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Доповідачем зроблено висновки про те, що наглядно вплив цінової інфляції може й не відчуватись, проте вона може проявитись у підвищенні цін. Також студенткою було окреслено шляхи вирішення даної проблеми.

Наступною представила доповідь студентка групи ФБС-41 Марія Янч, вказавши на те, що в умовах нестабільного світового фінансового середовища відбувається підвищення ступеня дестабілізації національних грошових та валютних ринків країн світу, що призводить до неконтрольованого зростання грошової маси, прискорення темпів інфляції, підвищення волатильності обмінних курсів. Кожна країна світу тією чи іншою мірою зазнає втрат від інфляції, оскільки остання є складним та неминучим явищем, яке обумовлене диспропорціями в економічній системі, грошовими і негрошовими факторами та призводить до негативних наслідків у багатьох сферах суспільного життя, зокрема в соціальній та економічній.

Заслухавши доповіді, викладачі кафедри банківської справи та члени гуртка перейшли до обговорення обраної тематики.

К.е.н., доц. О. Л. Малахова відзначила, що інфляція є непередбачуваним явищем, яка проявляється не лише в негативному аспекті, адже її наслідком може бути й стимулювання пожвавлення ринку, сприяння добросовісній конкуренції. Водночас, якщо при відкритій інфляції є певні методи її зниження, то при прихованій то при прихованій – їх немає.

Студенткою групи ФБС-42 Мар’яною Калин було зазначено те, що динамічні коливання долара відзначились на швидкому зростанню цін, а непрогнозованість валютного курсу в Україні вплинуло безпосередньо на виробників та продавців, що в підсумку відобразилось на вартості товару.

К.е.н., доц. Г. Р. Балянт зауважила, що досвід Швеції є еталоном економічного розвитку. Чим нижчий і стабільніший рівень інфляції, тим комфортніше почувають себе громадяни. Уряду України необхідно втримати інфляцію на регульованому рівні. Вихід з-під контролю рівня інфляції може мати значні негативні наслідки.

Оксана Леськів, заступник Голови студентського гуртка «Грошова парадигма» підсумувала засідання і подякувала всім за жваву і плідну дискусію.