23 жовтня 2014 року відбувся науковий семінар Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» на тему: «Особливості та перспективи розвитку банківської справи в Україні в умовах ратифікації угоди про асоціацію з ЄС».

Першою виступила студентка групи БСс-51 Марія Дзюбина з доповіддю на тему «Проблема імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», в якій зосередила свою увагу на тому, що шлях до імплементації Угоди про асоціацію в Україні триває ще з 2009 року. Також розглянула фактори, які утруднюють процес вступу України до ЄС та детально охарактеризувала проблему відсутності національного механізму імплементації угоди на державному рівні й детальної схеми його реалізації. Підсумовуючи, доповідач зауважила, що в юридичній площині перспектива членства ні в якому разі не означає автоматичний початок процесу вступу до ЄС. Водночас, за останні місяці підвищився рівень співпраці Європи та України, тому швидкість вступу до ЄС залежатиме лише від дій нової української влади.

Продовжила розгляд даної тематики студентка групи ФБС-41 Катерина Вихристюк з доповіддю «Перспективи розвитку банків з іноземним капіталом в Україні та їх вплив на банківську систему». Основну увагу доповідач звернула на динаміку функціонування банківських установ за 2011-2014 роки, виокремивши банки із 100%-ою участю іноземного капіталу та зазначила, що комерційні банки, в складі яких є частка іноземного капіталу, продовжують згортати свою діяльність на роздрібному ринку і роблять переорієнтацію на корпоративний сегмент. Також в доповіді була проаналізована динаміка розміру простроченої заборгованості банківських установ й продемонстровані рейтингові оцінки банків за надійністю депозитних вкладів. Підсумовуючи, Катерина Вихристюк відзначила, що подальший розвиток банківських установ з іноземним капіталом в нашій державі буде сприяти запровадженню в банківську систему України новітніх банківських продуктів та залученню іноземних інвесторів.
Завершила науковий семінар студентка групи ФБС-43 Оля Павлова з доповіддю на тему «Наслідки підписання угоди з ЄС для банківської системи України», в якій проаналізувала позитивні наслідки підписання угоди з ЄС, серед яких виокремила: більш широкий доступ до інвестиційних ресурсів західних інвесторів; розширення доступу до кредитних ресурсів населення та суб’єктів реальної економіки; здешевлення банківських кредитів; впровадження новітніх банківських продуктів і технологій ведення банківської діяльності. Водночас до ризиків, пов’язаних з євроінтеграцією банківської системи України, доповідач віднесла: посилення конкуренції на ринку банківських послуг; наростання валютних дисбалансів у структурі активів та пасивів банків; збільшення розриву між рівнем розвитку фінансового і реального секторів економіки, розбалансування сукупного попиту та пропозиції, а відтак і платіжного балансу; збільшення зовнішньої залежності банківської системи та каналів впливу нестабільності на міжнародних фінансових ринках на ринок банківських послуг України.
Після виступу доповідачів учасники наукового заходу перейшли до активного обговорення тематики семінару. Зокрема, найбільш жваву дискусію в учасників наукового семінару викликало питання збільшення розриву між рівнем розвитку фінансового і реального секторів економіки, оскільки для вітчизняної економіки такий дисбаланс може призвести до вкрай негативних наслідків.
У результаті наукової полеміки були зроблені висновки щодо необхідності подальших наукових доробок у напрямку євроінтеграції вітчизняного банківського сектору та напрацюванні дієвих механізмів імплементації угоди про асоціацію України з ЄС.

 

.