4 грудня 2014 року відбувся науковий семінар Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» на тему: «Трансформація механізму валютного регулювання: сучасні тенденції і вимоги глобалізації».

Першою виступила студентка групи ФБС-32 Юлія Жадан з доповіддю на тему: «Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки», в якій зосередила свою увагу на тому, що в останні десятиліття валютний ринок характеризується посиленням процесів глобалізації, диверсифікації та трансформації. Студентка підкреслила, що останні події у світі демонструють важливість валютного впливу на економіку та розглянула валютно-курсову політику НБУ, проаналізувала зміну курсу національної грошової одиниці під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Підсумовуючи, доповідач відзначила, що перспективи України на міжнародному валютному ринку з фінансового погляду є негативними, оскільки ті процеси, що відбуваються зараз в державі, можуть призвести до дефолту всієї економіки.

Продовжила розгляд даної тематики студентка групи ФБС-32 Марія Марусин з доповіддю на тему: «Тіньовий валютний ринок: сучасний стан і проблеми». Основну увагу доповідач зосередила на хронології подій на валютному ринку за серпень-жовтень 2014 року, проаналізувала динаміку курсу на тіньовому та білому сегментах валютного ринку й зміну попиту та пропозиції на валюту. Доповідач зауважила, що однією з причин зростання популярності тіньового сегмента ринку стало введення збору в Пенсійний фонд з валютних операцій. Підсумовуючи, Марія  Марусин зауважила, що тіньовий ринок – це об’єктивна реальність, з якою необхідно миритись усім, а його зменшення можливе лише після вдосконалення правового регулювання економічної сфери та комплексних змін, направлених на стабілізацію курсу національної валюти, зменшення корумпованості і підйом престижу України в світі.

Завершила розгляд даної теми студентка групи ФСБс-51 Оксана Леськів з доповіддю «Особливості системи валютного регулювання: зарубіжна практика та вітчизняні реалії». Доповідач розглянула повноваження НБУ у сфері валютного регулювання, зокрема відповідальність за здійснення валютної політики та контроль над своєчасністю надання звітів та документації про здійснення валютних операцій. Також проаналізувала наглядові структури у різних країнах світу, нормативно-правове забезпечення системи валютного регулювання у них та особливості реалізації валютного контролю. Так, у Норвегії забороняється здійснювати комерційні операції, пов'язані з переведенням платежів за кордон в обхід центробанку Норвегії та норвезьких банків, що мають право на здійснення операцій з іноземною валютою (валютні банки). При в'їзді або виїзді з країни, резиденти і нерезиденти, які мають при собі норвезькі або іноземні банкноти і монети на суму понад 25 тис. крон, зобов'язані інформувати про це митні органи. У США комерційні банки, небанківські фінансові інститути повинні вести спеціальну реєстрацію і сповіщати Мінфін США про всі операції, пов'язані із вкладами на рахунки або вилученнями з рахунків сум, що перевищують 10 000 дол. США. У Аргентині діє тимчасова заборона на вивезення валютної виручки та дивідендів юридичними та фізичними особами. Підсумовуючи, Оксана Леськів зауважила, що для покращення вітчизняного регулювання варто більш ґрунтовно підходити до вивчення практичних здобутків, що розроблені провідними країнами світу і обирати найбільш оптимальні варіанти шляхів управління валютними відносинами.

Після виступу доповідачів, учасники наукового заходу перейшли до активного обговорення тематики семінару. Зокрема, гостро постало питання адміністративного контролю НБУ, що зумовило активізацію тіньового ринку. Також розглянули можливість запровадження в Україні системи контролю на основі досвіду зарубіжних країн, та дійшли згоди, що саме політика Єврозони може бути ефективною в Україні.

Присутній на круглому столі керуючий центральним відділенням ПАТ «Приватбанк» Павлов Максим Сергійович відзначив, що регулювання валютного ринку на рівні держави повинне бути комплексним, також важлива роз’яснювальна робота для громадян України, що дозволить зменшити ажіотажний попит на валюту, який присутній сьогодні.

Підсумувала результати наукового заходу Голова гуртка Марія Марусин, подякувавши усім за плідну працю та активне обговорення проблематики наукового семінару.


.