20 лютого 2009 року відбувся круглий стіл на тему «Фінансова криза в Україні та її вплив на банківську систему»

Студентські наукові гуртки кафедри банківської справи та кафедри фінансів ТНЕУ 20 лютого організували круглий стіл на тему « Фінансова криза в Україні та її вплив на банківську систему». Серед учасників заходу: професорсько-викладацький колектив кафедри банківської справи та кафедри фінансів, представники банківського сектору м. Тернополя і Студентська наукова група кафедри банківської справи ТНЕУ.

З цікавими та змістовними доповідями виступили студенти: Туранська Тетяна («Загальні засади формування та реалізації стратегії інтеграції банківської системи у світовий фінансовий простір»), Сарабун Тетяна («Вплив фінансової кризи на банківську систему України»), Рудан Віталій («Причини кризи ліквідності банківської системи України») та Фридель Володимир («Шляхи подолання фінансової кризи в Україні»).

У ході дискусії д.е.н., професор, завідувач кафедрою банківської справи Дзюблюк О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедрою фінансів Кириленко О.П. та директор філії Тернопільської дирекції АТ «Індексбанк» Штопко В.В. внесли свої пропозиції щодо покращення сучасного стану банківської сфери та вітчизняної економіки.
Учасники круглого столу обговорили шляхи виходу з фінансової кризи, основною прерогативою на сьогодні визнали відновлення довіри до банків фізичних осіб-власників основної частини вільних коштів, які за умови залучення їх фінансовим сектором «працювали» б не лише на банківські установи, а й стали б важливим джерелом прибутку для населення нашої держави.