29 квітня 2015 року відбулось засідання круглого столу Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» на тему: «Банківські інновації. Тенденції розвитку до 2020 року»

29 квітня 2015 року відбулось засідання круглого столу Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» на тему: «Банківські інновації. Тенденції розвитку до 2020 року»
Участь у круглому столі взяли куратори гуртка к.е.н, доцент Івашук О.О., к.е.н., доцент Малахова О.Л., к.е.н., старший викладач Метлушко О.В. та к.е.н., доцент Балянт Г.Р. Запрошені Павлов Максим Сергійович, начальник центрального відділення ПАТ КБ «Приватбанк», і Ткаченко Андрій Миколайович, директор з продажу банківських продуктів, представник «Діамантбанк», а також студенти 3 курсу Чортківського коледжу підприємництва і бізнесу і Тернопільський коледж економіки і права.

З вступним словом виступила Голова Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Марія Марусин зазначивши, що поява іноземних гравців на українському ринку банківських послуг змушує останніх до пошуку та впровадження нових продуктів, стимулює постійно покращувати способи обслуговування, пристосовуючи їх до вимог клієнтів.

 

Першим доповідав студент групи ФБС-21 Павло Ткаченко на тему «Інновації в банківській діяльності», який зазначив, що інновації в банківській справі є бажанням банків забезпечувати свою прибутковість у довгій перспективі, можливість генерувати нові потоки доходів, а найголовніше – підтримувати імідж банку, як сучасного динамічного інституту, який чутливий до зміни потреб клієнтів і надає комфортне обслуговування. Останні 10-15 років власників телефону було небагато, тому тоді не поставала проблема Інтернет-банкінгу. В сучасних умовах неможливо уявити користувача без смартфона, тому банки намагаються «йти в ногу» з часом і з’являються такі банківські продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг, онлайн-інкасація, інформування клієнта про стан його рахунку, а також безліч інших застосунків. Як зазначалось в доповіді, мобільний телефон має змогу замінить пластикову картку як засіб платежу в найближчі роки, цьому й допомагають оператори мобільного зв’язку, впроваджуючи нові технології для України – 3G зв'язок. Новий зв’язок є позитивною новиною для банків, тому що дистанційні канали обслуговування та Інтернет-банкінг стануть більш доступними, що збільшить клієнтську базу та зробить банківський сервіс більш ефективним. Оскільки Україна лише розпочала свій шлях до впровадження інноваційних технологій, то у нас є всі шанси стати конкурентоспроможними на міжнародному ринку банківських послуг, значно покращити якість та швидкість їх надання.

 

Продовжив розгляд даної тематики Тарас Саянчук, студент групи ФБСм-51, з доповіддю «Впровадження принципів корпоративного управління як умова реалізації ефективної інноваційної політики банків», який зосередив увагу на корпоративному управлінні, як система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним. В світі виділяють 3 моделі корпоративного управління: англо-американська, європейська і японська, які різняться тим, що в пріоритетність ставляться інтереси власників, працівників чи клієнтів. Доповідач запропонував такі заходи щодо підвищення корпоративного управління, наприклад, започаткувати День народження банку і зробити його вихідним, створити відповідні заклади, де будуть навчатись діти працівників банку, створити курси покращення кваліфікації, зони для відпочинку, проводити тренінги, створити музей банку та інше.

На завершення виступила студентка групи ФБС-43 Світлана Бальчос з доповіддю на тему: «Впровадження банківських інновацій: зарубіжний досвід і українські реалії», яка звернула увагу на те, що у світі можна виокремити такі інновації: австралійський Bank of Queensland перевів свої банкомати на систему, засновану на операційній системі Windows, яка дає фінансовому інституту можливість використовувати банкомат ще і як маркетинговий інструмент; для запобігання випадкам шахрайства, а також з метою спрощення і прискорення процесу обробки чеків Union National Bank (UNB), один з лідерів ринку фінансових послуг ОАЕ, першим з фінансових інститутів регіону ввів інноваційну систему автоматичної перевірки підпису; фінансові інститути таких країн як ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія і Єгипет успішно використовують технологію здійснення вкладень грошових коштів на депозитні рахунки через банкомати.  В Україні безперечно першим у всіх нових запровадженнях є ПАТ КБ «Приватбанк». До його заслуг належать послуги Інтернет-банкінгу «Приват24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP телефонії, залучення можливості сканування QR-кодів та широка співпраця з Google Glass. Окрім ПриватБанку, інновації на сьогодні активно впроваджують «ОТП Банк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль» та ін. Серед переваг Інтернет-банкінгу є його зручність, оперативність, дешевизна, економія часу та сил, а серед недоліків – можливість шахрайства, відсутність відповідних знань, а також іноді відсутність Інтернету.

Після виступу доповідачів, учасники круглого столу перейшли до активного обговорення. Зокрема, зацікавило гуртківців питання організаційної структури «Приватбанку» в майбутньому і чи можливе створення безфілійного банку, тобто віртуального банку. Максим Сергійович зауважив, що йде скорочення філій банку, тобто йде тенденція до укрупнення структури і в функціонуванні буде лише Центральний офіс та відділення для роботи з клієнтами. Щодо плинності кадрів, то обоє представників банків підтверджують, що до 2008 року вона була високою, а після кризи більшість працівників намагають триматись місця роботи. Щодо віртуального банкінгу, то Україна уже на шляху до цього, хоча повністю позбавитись філій неможливо. «80% клієнтів приносять дохід в 20%, а 20% клієнтів – 80% доходу» переконаний представник «Діамантбанку», оскільки їхній банк зорієнтований на клієнтів з рівнем доходу вище середнього.

На завершення засідання Марія Марусин подякувала гуртківцям за жваву дискусію та побажала надалі плідно працювати в сфері власних досліджень.

.