28 жовтня 2015 року відбувся науковий семінар Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» на тему: «Проблеми організації грошового обігу в Україні».

Серед присутніх були куратори СНГ «Грошова парадигма» к.е.н, доцент Іващук Ольга Олегівна та к.е.н., доцент Малахова Олена Леонідівна. Приємною подією було те, що до наукового гуртка приєднались ще двоє студентів 2 курсу – Галина Дмитрів та Тетяна Попович.

Першим виступив студент БС-31 Василь Бернатович з доповіддю «Організація грошового обігу», науковий керівник к.е.н., доцент Іващук О.О. Регулювання грошового обігу слід розглядати як сукупність способів, методів та інструментів впливу центрального банку на грошовий ринок за допомогою інструментів грошово-кредитної політики і механізмів підтримки готівкового грошового обігу. У рамках реалізації грошово-кредитної політики з метою регулювання грошового обігу центральні банки використовують такі інструменти як нормативи обов'язкових резервів, операції на валютному ринку, процентну політику, операції на відкритому ринку, рефінансування банків, депозитні операції та ін. Більше того доповідач виділяє ще небанківські фінансові установи, які посідають вагоме місце у регулюванні грошового обігу в Україні. Поєднання злагодженої політики центрального банку, банківських установ та інших фінансово-кредитних установ дає можливість для функціонування злагодженої системи грошового обігу. Оскільки, на сьогодні, стверджує студент, цей процес є складним та багатогранним, то його слід розглядати ширше, ніж тільки як частину грошово-кредитної політики ЦБ. Висновком з цього можна зробити те, що формування та використання механізмів регулювання грошового обігу є важливим напрямком подальшого розвитку банківської системи та безперебійного функціонування грошового ринку загалом.

Продовжила розгляд даної проблематики студентка групи БС-42 Юлія Жадан з доповіддю «Проблеми організації грошового обігу в Україні: махінації», науковий керівник к.е.н., доцент Сороківська З.К. Юлія зазначила, що однією з основних проблем організації грошового обігу в Україні є тінізація економіки (у І кварталі 2015 року рівень тіньової економіки становив 47% від обсягу офіційного ВВП), виплата заробітних плат у конвертах та інші фактори, що супроводжують вище перелічені. За оцінками Державної фіскальної служби України, тіньова економіка в Україні забирає щорічно 3 млрд. грн. з бюджету. Такі колосальні значення, на думку доповідача, змушують державу вжити такі заходи, зокрема, стимулювати розвиток безготівкових розрахунків, вдосконалити законодавство в сфері боротьби з економічними злочинами, удосконалити методики розрахунку рівня тіньової економіки, беручи до уваги світовий досвід, а також боротись з головою проблемою України - корупцією. Для того, щоб убезпечити кожного з нас від втрати власних коштів, студентка розповіла про найпоширеніші способи махінацій, які застосовують злочинці. Це: скімер, банкомат-фантом та «ліванська петля». Оскільки знання – це сила, тому необхідно дотримуватись елементарних правил безпеки – не повідомляти ніколи нікому свій пін-код – більше того необхідно бути завжди пильним. На завершення доповідач зазначила, що для ефективної організації грошового обігу в Україні необхідно забезпечити прозоріше законодавство та відповідальність за проведення неправомірних операцій з приводу розрахунків та виведення грошей в тінь, які не є лише прерогативою НБУ, а стосуються всієї банківської країни.

Останньою виступала студентка групи БС-43 Тетяна Табака з доповіддю «Вдосконалення стану грошового обігу в Україні», науковий керівник к.е.н., доцент Іващук О.О. Оскільки сучасний стан економічної ситуації в Україні доволі складний і визначається процесами ринкової трансформації, що зумовлює складність та неоднозначність при формуванні економічної політики держави та обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої, інституційної бази, факторами протистояння ринковим перетворенням окремих соціальних груп населення, тому основними моменти, на яких доповідач зосередила свою увагу, були: питання, які потребують нормативно-правового врегулювання та напрямки вдосконалення організації готівкового обігу в Україні. Зокрема, до напрямків вдосконалення студентка віднесла прогнозування грошової емісії, яке повинно визначатись на підставі основних напрямів грошово-кредитної політики і показників соціально-економічного розвитку країни необхідного. Наступним є вдосконалення та застосування прогресивних технологій і сучасного виробництва при виробництві грошових знаків. Та найголовнішим, на думку Тетяни, є скорочення готівкових розрахунків, автоматизація касових операцій, постійний контроль та аналіз руху готівки, а також проведення гнучкої та виваженої політики щодо організації готівкових розрахунків для активізації підприємницької діяльності.

Після виступу доповідачів, гуртківці перейшли до активного обговорення даної теми. Марія Баранюк запитала: «Які на сьогодні найефективніші методи регулювання грошового обігу?», Василь Бернатович відповів, що, на його думку, облікова ставка є найефективнішим методом, оскільки НБУ останнім часом взяв жорсткий контроль над грошовим обігом. Це твердження викликало безліч суперечок та думки гуртківців розділились. Однією з версій контролю над грошовим обігом, було введення жорстких адміністративних заходів. Проте, з боку суспільства це могло б вилитись недовірою до головного регулятора. Тому перед Національним банком сьогодні постало складне питання, яким шляхом піти, щоб не збільшити обсяг грошової маси в обігу, а також втримати вартість гривні хоча б на такому рівні, як сьогодні.

Традиційно, на завершення наукового семінару учасниками СНГ «Грошова парадигма» незмінна голова гуртка Марія Марусин побажала учасникам натхнення до нових наукових відкриттів. Ми бажаємо успіху усім, хто займається науковою діяльність, або бажає її розпочати – завжди раді Вас бачити кожної середи в аудиторії 3203.