18 листопада 2015 року Студентський науковий гурток «Грошова парадигма» провів засідання у формі круглого стола на тему: «Стан і тенденції розвитку процесів злиття та поглинання у банківській системі – світові тенденції і вітчизняна практика»

Зі вступним словом виступила голова СНГ «Грошова парадигма» Марія Марусин, представивши присутніх кураторів гуртка к.е.н, доцента Іващук Ольгу Олегівну та к.е.н., доцент Малахову Олену Леонідівну, викладачів кафедри банківської справи к.е.н., старшого викладача Стечишин Тетяну Богданівну та к.е.н., доцента Чайковського Ярослава Івановича, а також запрошеного гостя, кредитного експерта OTP банку, Тихонова Андрія.

Першою виступила Віта Заверуха, студентка групи БС-42, з темою: «Злиття та поглинання. Світова та українська практика». Зокрема, студентка зосередила увагу гуртківців на процесах злиття американських банків JP Morgan Chase&Co та Bank One, швецьких Sparbanken та Foreningsbanken та естонського Hansabank, який в процесі еволюції поєднався із групою Swedbank. Звернула увагу доповідач також на процес M&A в Україні, та зазначила, що він характеризується недружністю злиття, тобто рейдерським захопленням. На завершення було наголошено, що до недавнього часу процес M&A в Україні не був чітко прописаний у законодавстві, саме тому – це одне з основних завдань, яке на даний момент потребує вдосконалення.

Студентка групи ФБСм-11 Марія Баранюк у своїй доповіді «Злиття і поглинання на світовому банківському ринку» зазначила, що міжнародні злиття та поглинання стали одним з основних способів здійснення стратегії розвитку банків у сучасних умовах, оскільки це найбільш швидкий спосіб придбати конкурентоспроможні активи і кваліфіковані кадри. Підтвердила дане твердження Марія, дослідивши процес M&A в Японії («Industrial Bank of Japan», «Fuji Bank» і «Dai-TchiKangyo Bank»), Європі (GlitnirBank, Bradford&Bingley, Fortis, BNP Paribas), США (Goldman Sachs, Morgan Stanley) та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Зазначила студентка, що основними при прийнятті рішення про злиття й поглинання є стратегічні мотиви, що формуються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

Завершив розгляд даної теми студент групи БС-31 Павло Ткаченко. У своїй доповіді «Проблеми та перспективи проведення реорганізації банківської системи України» звернув увагу на те, що перед українськими банками на сучасному етапі постало питання, як повернутись на шлях зростання і стабільності. Студент наголосив, що не варто покладатись на зарубіжні банки, оскільки в більшій мірі вони часто ведуть перепродажну підготовку, а не розвивають бізнес на території нашої держави. Ще однією з причин, яка на думку Павла є проблематичною у сфері реорганізації БС, – брак коштів у потенційних покупців, а також величезні борги, які вже обтяжують актив. На завершення доповідач підкреслив, що українська банківська система має шанс на реабілітацію, але в довгостроковій перспективі, оскільки на сьогоднішній день вона є не привабливою як для зарубіжних, так і для українських кредиторів.

Після виступу доповідачів гуртківці перейшли до обговорення. Зокрема Василь Бернатович поцікавився у присутніх, який із методів – реорганізація чи закриття банків – буде переважати в Україні в рамках виконання стратегії розвитку 2020. Усі присутні одноголосно погодились, що закриття банків – це не вихід, оскільки буде втрачатись довіра до банківської системи. Зокрема Чайковський Ярослав Іванович, на основі виступів доповідачів, зробив узагальнення, що Україні варто перейняти зарубіжний досвід саме у злитті та придбанні банків, а не в їх ліквідації. Малахова Олена Леонідівна звернулась з питанням до банкіра OTP, чому, на його думку, банки не бажають йти на злиття, на що Андрій Тихонов відповів, що уся проблема у менталітеті українців, інтересі окремих власників у виведенні коштів та кримінологічні проблеми.

На завершення голова гуртка Марія Марусин подякувала усім присутнім викладачам та гуртківця за участь в обговоренні та висловила сподівання, що усі розглянуті заходи будуть реалізовані, а ситуація в банківському секторі України покращиться.