24 лютого 2009 року відбувся науковий семінар на тему: «Платіжний баланс України як індикатор стану економічного розвитку»

У круглому столі взяли участь д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк О.В., к.е.н., доцент Чайковський Я.І., к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., викладач Прийдун Л.М., викладач Галіцейська Ю.М., члени Студентської наукової групи кафедри банківської справи ТНЕУ Сарабун Т., студентка групи БС-33, Голова Студентської наукової групи, Горбова І., студентка групи БС-31,   Шушкевич О., студентка   групи   БС-38, Божагора М., студентка групи БС-33,   Матлага Л., студентка групи БС-31.

Із доповіддю на тему: «Платіжний баланс та вплив його стану на економічний розвиток України в умовах світової фінансової кризи» виступила студентка групи БС-38 Шушкевич Оксана. У доповіді було проаналізовано динаміку поточного та фінансового рахунків платіжного балансу, міжнародні резерви НБУ, наслідки впливу зростання долара США на курс гривні, заходи, які необхідні для підтримання банківської системи. Також доповідач зазначила економічні фактори, які впливають на стан платіжного балансу. У доповіді було наведено заходи, які сприятимуть зменшенню негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку України та платіжний баланс зокрема. Активну участь в обговоренні доповіді взяли усі члени Студентської наукової групи. Запитання до доповідача поставила к.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна про стабілізаційні заходи для покращення платіжного балансу України.

К.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна зазначила, що   однією із причин досягнення позитивних тенденцій у сальдо торгового балансу є підвищення мита на імпортовані товари. Горбова Інна відзначила очікувані показники сальдо платіжного балансу на 2009 рік. Сарабун Тетяна розповіла про діяльність США на міжнародній політичній арені. Матлага Лілія назвала надання податкових канікул одним із можливих шляхів подальшого функціонування вітчизняних підприємств.

Д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк Олександр Валерійович відмітив вагомий вплив валютного курсу на стан платіжного балансу держави, а тому відзначив необхідність активних послідовних дій НБУ під час світової фінансової кризи для підтримання обмінного курсу, головною з яких має бути забезпечення довіри до національної валюти.

К.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна відмітила високий рівень залежності процесу виробництва від видачі кредитних засобів та неможливість подальшого нарощування обсягів товарного виробництва в сучасних умовах. Викладач Галіцейська Юлія Миколаївна відзначила високий рівень довіри населення до національної банківської системи до початку світової фінансової кризи, який швидко знизився внаслідок незавершених дій НБУ. Божагора Марія відзначила відсутність контролю над використанням коштів наданих НБУ на рефінансування комерційних банків.

Підсумував результати круглого столу д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк Олександр Валерійович, який наголосив, що під час світової фінансової кризи значну увагу слід приділяти тому, щоб від’ємне сальдо платіжного балансу не збільшувалося, оскільки платіжний баланс є важливою інформаційною базою в процесі реалізації валютної політики.