Національний банк України затвердив Стратегію валютних інтервенцій на 2016-2020 роки

Національний банк України (НБУ) розробив "Стратегію валютних інтервенцій на 2016-2020 роки", метою якої є підвищення ефективності функціонування міжбанківського валютного ринку. При цьому регулятор планує використовувати міжбанк для поповнення власних резервів. У Міжнародному валютному фонді навіть після другого перегляду програми фінансування заявляють, що резерви знаходяться на незадовільному рівні.

Національний банк розробив і затвердив "Стратегію валютних інтервенцій на 2016-2020 роки" з метою підвищення ефективності функціонування міжбанківського валютного ринку. Відповідальним за її виконання призначений заступник голови правління НБУ Олег Чурій.

Стратегія, яка опублікована на сайті регулятора, визначає принципи проведення Нацбанком операцій купівлі-продажу валюти на міжбанку. При її розробці НБУ враховував обмеженість своїх міжнародних резервів, а також незначну глибину і ліквідність вітчизняного валютного ринку. Саме цей факт, на думку розробників документа, змушує Нацбанк брати активну участь в нівелюванні дисбалансів між попитом і пропозицією валюти на міжбанку.

Крім того, Стратегія враховує монетарну політику регулятора, засновану на інфляційне таргетування, високий рівень доларизації української економіки і значний вплив змін обмінного курсу на показник інфляції.

Завдання і умови валютних інтервенцій

Основними завданнями валютних інтервенцій в Стратегії визначено: накопичення міжнародних резервів, згладжування функціонування валютного ринку і підтримку трансмісії ключової процентної ставки (взаємозв'язок між обліковою ставкою і вартістю ресурсів, яка виділяється у вигляді кредитів в реальному секторі) як головного інструменту грошово-кредитної політики.

Всього в документі вказані чотири види валютних інтервенцій, які при необхідності може використовувати Нацбанк: валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, запит на найбільш вигідний курс і адресна інтервенція.

У Стратегії також зафіксовані умови для проведення таких інтервенцій. Наприклад, валютні інтервенції для поповнення міжнародних резервів НБУ можуть проводитися тільки в разі, якщо пропозиція валюти на міжбанку перевищує попит; при цьому вони не повинні стати причиною фундаментального зміни обмінного курсу або його фіксації на певному рівні.

Валютні інтервенції можуть проводитися в трьох випадках. Зокрема, якщо валютний ринок не може знайти баланс самостійно через діючі валютних обмежень, відсутності доступу до міжнародних валютних ринках (наприклад, вихідний день у США) або одномоментного вливання на ринок великої суми валютних коштів. При цьому обсяг таких інтервенцій визначається на підставі аналізу попиту і пропозиції валюти на міжбанку. Важливою рисою таких інтервенцій розробники Стратегії вважають відсутність впливу на фундаментальне рух курсу. Ще однією причиною можуть стати порушення функціонування валютного ринку або тимчасова втрата ринком орієнтирів ціноутворення внаслідок зовнішніх або внутрішніх шоків. У такій ситуації НБУ може сам продавати і купувати валюту для відновлення ліквідності ринку. Також причиною виходу регулятора на міжбанк з метою проведення інтервенцій, які спрямовані на згладжування функціонування валютного ринку, може послужити надмірна волатильність ринку, що становить загрозу для представників бізнесу, погіршує їх очікування і негативно позначається на ціновій і фінансової стабільності.

Прогноз резервів скорочується

Міжнародні резерви Нацбанку за станом на початок жовтня становили $ 15,5 млрд.
У квітні НБУ знизив очікуваний обсяг резервів на кінець 2016 року до $ 18,7 млрд із $ 19,6 млрд. У липні прогноз знову був погіршений - до $ 17,2 млрд, і в Нацбанку заявили, що зможуть вийти на цей показник в разі отримання Україною четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою розширеного фінансування EFF у розмірі понад $ 1,3 млрд, виділення якого сьогодні залишається під питанням. Згідно з новим меморандумом про співпрацю з фондом, виділення даного траншу можливо в листопаді поточного року.

Раніше МВФ заявив, що надав Україні третій транш у розмірі $ 1 млрд, незважаючи на недотримання критеріїв ефективності, пов'язаних з міжнародними резервами, в зв'язку з чим український регулятор навіть виступив зі спростуванням. Заступник голови НБУ Чурій заявив, що поповнення регулятором міжнародних резервів "повністю відповідає маяках, які встановив МВФ".

Як випливає з меморандуму, якщо при першому перегляді програми в 2015 році МВФ прогнозував міжнародні резерви України на кінець поточного року в розмірі $ 22,3 млрд, то при другому перегляді знизив показник до $ 16,8 млрд. Також погіршено прогноз по резервах на 2017 і 2018 роки - з $ 28,5 млрд і $ 35,2 млрд до $ 23,7 млрд і $ 31,2 млрд відповідно.

Режим доступу[Електронний ресурс]: http://economy.apostrophe.ua/article/finansy-i-banki/2016-10-17/gontareva-reshila-popolnyat-rezervyi-strategicheski/7807