Грошова маса зросла за 10 місяців 2016 року на тлі притоку депозитів у гривні

Грошова маса зросла на 6.1% з початку року до 1054.5 млрд. грн за рахунок приросту депозитів у національній валюті, свідчать попередні дані «Грошово-кредитної статистики» за жовтень 2016 року.

Залишки за депозитами у гривні збільшилися на 4.6% за 10 місяців цього року. Такій динаміці сприяло переважно покращення очікувань щодо рівня інфляції, які знизилися на 4.6 п.п. у жовтні порівняно з груднем 2015 року. У третьому кварталі відносно тривале зростання залишків депозитів у національній валюті призупинилося через посилення волатильності на валютному ринку у серпні, що спровокувало перетікання гривневих коштів в іноземну валюту. Але із стабілізацією ситуації на валютному ринку з середини вересня і, як наслідок, подальшого поліпшення інфляційних очікувань зростання залишків за депозитами у гривні відновилося у вересні і прискорилося у жовтні (до 2.2% м/м).

Високі кредитні ризики та значне боргове навантаження на позичальників зумовлювали стримане відновлення кредитної активності банків. За 10 місяців 2016 року портфель кредитів в національній валюті зріс на 11.2%, здебільшого – за рахунок збільшення портфелю гривневих кредитів підприємств (на 14.7% з початку року, у тому числі на 6.2% м/м у жовтні). Посиленню попиту корпоративного сектору на кредити, як і раніше, сприяє зниження процентних ставок, потреба позичальників в обіговому капіталі та необхідність реструктуризації заборгованості.

Водночас портфель кредитів, наданих домогосподарствам, продовжує скорочуватися. Обсяг такого портфелю в національній валюті знизився на 4.5% з початку року, зокрема на 1.2% у жовтні до попереднього місяця.

Внаслідок поступового пом’якшення Національним банком монетарної політики продовжила знижуватися вартість ресурсів у гривні на міжбанківському кредитному ринку до 15.0% (проти 19.3% у грудні минулого року).

Так само, під впливом грошово-кредитної політики НБУ і внаслідок відображення процесів реструктуризації заборгованості у статистиці протягом року впали і середньозважені процентні ставки за новими як депозитами, так і кредитами (без овердрафту).

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=39262265&cat_id=55838