Науковий семінар на тему "Міжнародний рух капіталу і проблеми тіньової економіки"

У середу 23 листопада учасники студентського наукового гуртка "Грошова парадигма" провели науковий семінар на тему "Міжнародний рух капіталу і проблеми тіньової економіки".                                                                     
Зі вступним словом виступила голова гуртка Марія Марусин, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Сороківську  З. К.,  к.е.н., доцента  Стечишин Т.Б., викладача кафедри банківської справи Сегеду Л. М., а також кураторів гуртка к.е.н., доцента Малахову О. Л. та доцента, к.е.н. Іващук О. О.
Із грунтовними доповідями виступили: Віта Слободецька та Катерина Шептак.
Зокрема студентка групи ФБС-22 Слободецька Віта зазначила, що тіньова економіка – фактично не контрольоване суспільством виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей, тобто такі соціально-економічні взаємини між окремими громадянами, соціальними групами щодо використання діючих форм власності в корисливих особистих і групових інтересах, які приховуються від органів державного управління і самоврядування, громадськості. Тіньова економіка, яка має об’єктивний характер, існує в будь-яких країнах світу. Тіньова економіка за допустимого рівня має і позитивний ефект. Тіньова економіка, що зростає, відкриває нові можливості для зайнятості, причому не тільки тіньової, оскільки цей сектор потребує продуктивних товарів легального сектору (матеріали, послуги), в галузях тіньової економіки з’являються інновації, які підвищують суспільний добробут, тіньова економіка може амортизувати потрясіння офіційної економіки, сприяючи стабільності системи загалом.
Продовжила розгляд даної теми студентка Шептак Катерина із доповіддю на тему «Міжнародне регулювання боротьби з відмивання грошей: світовий досвід та необхідність реалізації в Україні». Вона відмітила, що у світовій економіці останнім часом чіткою домінантою у сфері регулювання фінансових взаємовідносин стала боротьба з відмиванням грошей. Відмивання грошей вже вийшло за рамки окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення. За оцінками експертів щорічно у світі в законний фінансовий обіг вливається від 150 до 500 мільярдів доларів США, набутих злочинним шляхом. Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою. Майже у всіх країнах світу прийняті відповідні закони з питань протидії легалізації коштів, існують спеціальні уповноважені органи контролю за такими операціями, впроваджена система моніторингу та інформування цих органів про суб’єктів, що здійснюють підозрілі операції, та встановлена відповідальність за легалізацію коштів.
На засіданні члени гуртка разом із викладачами дискутували про те, як тіньова економіка впливає на економічну діяльність (розвиває чи витісняє її), а також  обговорювали взаємозв’язок тіньової економіки та корупції у нашій державі.
Підсумувала результати наукового заходу Голова гуртка Марія Марусин, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за активне обговорення теми наукового семінару.


.