Першого грудня 2016 року відбувся круглий стіл на тему: "Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки"

Першого грудня 2016 року відбувся круглий стіл на тему: "Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки".

Модераторами круглого столу були Дзюблюк Олександр Валерійович,   д-р екон. наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи та Луцик Анатолій Ігорович, канд. екон. наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики. Координаторами заходу були Амбрик Лілія Петрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Іващук Ольга Олегівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи, Рудан Віталій Ярославович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської справи, Ткачик Федір Петрович, канд. екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики.

Щодо тематичних напрямів круглого столу, то такими були: монетарні важелі регулювання економічного росту; фіскально-монетарне регулювання доходів громадян; проблеми монетарної політики в Україні; перспективи використання фіскально-монетарного інструментарію в контексті вирішення проблем кризової економіки; узгодженість монетарної та фіскальної політики – основа антикризового регулювання економіки та забезпечення сталого розвитку.

На заході були присутніми: Задорожний Зеновій-Михайло Васильович,  д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ТНЕУ; Дзюблюк Олександр Валерійович, д-р екон. наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи ТНЕУ; Луцик Анатолій Ігорович, канд. екон. наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики ТНЕУ; Ігнатов Юрій Олександрович, начальник відділення «Дружба» ПАТ Приватбанк, м. Тернопіль; Бицюра Леонід Олексійович, заступник міського голови Тернополя; Господарик Сергій Степанович, заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Також були присутніми Богдан Петрович Адамик, к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу ТНЕУ; Андрій Ярославович Кізима, к.е.н., доцент, декан факультету фінансів ТНЕУ, а також викладачі кафедри банківської справи та кафедри податків та фіскальної політики.

Зеновій Васильович Задорожний, д-р екон. наук, професор зазначив, як саме вплине зменшення єдиного соціального внеску на економіку країни. А також висунув думку про те, що на сьогодні в Україні більша половина сімей отримують субсидії, що є вкрай негативним явищем.                                         
Анатолій Ігорович Луцик, канд. екон. наук, доцент вважає, що потрібно, аби фінансово-банківська система покращувалася насамперед в кожному регіоні зокрема.                                                                                    
Заступник міського голови Тернополя Бицюра Леонід Олексійович зазначив, що не можна розглядати фіскально-монетарну політику без врахування інших процесів, які відбуваються в економіці. А також було вказано на те, що збільшення видатків тягне за собою і збільшення сектору доходів.    
Олександр Валерійович Дзюблюк, д-р екон. наук, професор висунув думку про те, що вплив на фіскальну політику не можливий без участі банків. Тому слово надалось начальнику відділення «Дружба» ПАТ Приватбанк у м. Тернополі Юрію Олександровичу Ігнатову, котрий зазначив, що в нашій державі спостерігається тенденція руху в економіці не вперед, а в сторону.

 

На круглому столі виступили шестеро студентів із грунтовними доповідями.

 

Першою доповідала Марія Вільшанська, голова СНГ "Банківський аналітик" на тему: "Аналіз дієвості інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України". Студентка зазначила, що грошово-кредитна політика є головним інструментом державного регулювання економічних процесів. Основними інструментами грошово-кредитного регулювання є: мінімальні резервні вимоги; офіційна облікова, або дисконтна ставка; рефінансування – кредитування комерційних банків; операції на відкритому ринку. Залишок ОВДП у портфелі НБУ за 2014 рік зріс на 171,1 млрд. грн. (до 318,1млрд. грн.), за підсумками 2015 року – на 71,8млрд. грн. (до 389,9млрд. грн.) З початку 2016 року відбулась позитивна зміна політики Національного банку щодо викупу ОВДП: станом на кінець червня їх обсяг у портфелі НБУ зменшився до 377 млрд. грн.

Далі доповідав Войцешин Василь   (СНГ «Фіскальний аналітик») із темою доповіді "Регресійний аналіз залежності експорту товарів в Україні від інструментів митного регулювання". Студент зазначив, що основою економічних відносин між країнами виступає експорт. Митна сфера представляється сферою митного регулювання, яке має дві сфери: митно-тарифне і нетарифне регулювання. Також студент навів приклад регресійної моделі залежності експорту товарів від інструментів митного регулювання. Було сказано, що за 2008-2009 роки вартість експорту падала, 2009-2011 роки – піднялася, а з 2011 року вартість експорту падає.

Третьою звучала доповідь Шандрук Ілони (СНГ «English speaking club – all about finance») на тему: "Перспективи подвійного підвищення мінімальної заробітної плати в Україні". Студентка зазначила, що в Україні мінімальна заробітна плата за годину становить 0,21 долара. Найвищими заробітні плати спостерігаються у Люксембурзі. Також було сказано, що найвищий рівень безробіття за 2015 рік спостерігається у Полтавській, Тернопільській, Житомирській областях. Студентка вважає, що виведення заробітних плат із тіні буде першим позитивним кроком до покращення економіки. Також студентка процитувала Гройсмана, сказавши, що мінімальні зарплати 3200 грн. не зашкодять бізнесу та не призведуть до збільшення інфляції.

Наступною звучала доповідь Марусин Марії, голови СНГ «Грошова парадигма» на тему: "Цільові орієнтири монетарної політики: вибір ефективного режиму таргетування в Україні". Було сказано, що стрімкі зміни, що відбуваються в економіці країни обумовлюють пошук ефективного режиму грошово-кредитної політики, що, в свою чергу, має як теоретичне, так і практичне значення. За результатами аналітичного огляду валютного ринку та загальної грошово-кредитної політики, студентка запропонувала НБУ в контексті режиму валютного таргетування здійснити наступні заходи:

  • прив’язати гривню до мультивалютного кошика, що допоможе згладити несприятливий вплив коливань зовнішніх ринків, а також послабить залежність від однієї валюти;
  • з метою уникнення негативних шоків, які можуть призвести до загострення панічних настроїв у банківській системі необхідно встановити п’ятивідсотковий інтервал нижче та вище від бажаного рівня коливань валютного курсу;
  • при визначенні валютного курсу як номінального якоря, який є найбільш зрозумілим, розробити прозору та чітко сформовану комунікаційну та інформаційну політику, що забезпечить підвищення довіри з боку населення.

П’ятою виступала Вовчок Інна  (СНГ «Фіскальний аналітик») із доповіддю на тему: "Фіскальна децентралізація та соціально-економічний розвиток регіону". Студентка розповідала про силові вектори відносин між регіональними та національним рівнем влади. А також розповіла про склад бюджетної системи України та про основні принципи бюджетної системи. Було зазначено, що в Україні ключовими напрямами позитивного розвитку є забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів, боротьба з корупцією, а також детінізація та відновлення економіки України.

Наступною виступала Заверуха Віта  (СНГ «Грошова парадигма») із доповіддю на тему: "Світовий досвід антикризового монетарного регулювання провідних центральних банків світу". Глобалізація економіки породжує багато складних проблем і суперечностей. Конфлікт між національним та глобальним виступає однією із рушійних сил трансформації сучасної світової економіки. У США в рамках нової монетарної політики в розпал світової фінансової кризи (у листопаді 2008р.) було вперше реалізовано програму кількісного пом’якшення. ФРС різко знизила відсоткові ставки майже до нуля, після чого можливості проведення стимулюючої монетарної політики традиційними методами було вичерпано. За час дії програми ФРС викупила іпотечних та інших облігацій на суму 1,7 трлн. доларів США, в результаті чого пожвавилась економіка Сполучених Штатів, поступово відновився ринок цінних паперів. Студентка вважає, що подолати світову фінансову кризу Федеральній резервній системі, європейським центральним банкам, в тому числі і ЄЦБ та Банку Англії вдалось, знизивши облікову процентну ставку, вилучивши з банківської системи неліквідні цінні папери, збільшивши банківські резерви та в решті решт запровадити нові реформи для забезпечення стабільної фінансової системи у майбутньому.

 

Після прослуховування доповідей професорсько-викладацький склад разом зі студентами перейшли до активного обговорення тематики круглого столу.

Було задане запитання: "Чи буде оподатковуватись біткойн, та й взагалі криптовалюта?" На що Юрій Олександрович Ігнатов відповів, шо банки вбачають у цьому перспективи. Але комерційні банки будуть працювати із криптовалютами, якщо останні будуть встановлені на законодавчому рівні. Тоді однозначно криптовалюта буде оподатковуватись.

Також було задане питання: "Які заходи впроваджують країни для виходу з кризи, та до яких потрібно прислухатись Україні?" Віта Заверуха, студентка факультету банківського бізнесу відповіла, що насамперед потрібно зменшити відсоткові ставки, що допоможе відновити активне кредитування реального сектору економіки.

Господарик Сергій Степанович, заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області вважає, що аби задовільнити потреби українців, заробітні плати повинні зрости до 500$. І ми повинні поступово наближатися до цієї мети. Зараз в Україні велика проблема, адже 80-90% підприємців Тернопільської області платять саме мінімальну зарплату. Також було сказано про надходження ЄСВ у Тернопільській області. А саме станом на 01.12.2015 рік ЄСВ становив 2,5 млрд., а станом на 01.12.2016 становив 1,5 млрд. Сергій Степанович вважає, що збільшення мінімальних зарплат призведе до відкриття нових перспектив в економіці.

Олександр Валерійович Дзюблюк, д-р екон. наук, професор зазначив, що джерелом заробітної плати є додана вартість реального сектору. Яка створюється насамперед в промисловості. А промисловість, у свою чергу, може розвиватись лише тоді, коли її кредитує банківська система.

Далі учасники круглого столу перейшло до обговорення рівня інфляції в Україні. Марія Марусин, студентка факультету банківського бізнесу висуває думку, що 30% грошової маси знаходиться поза банками, і саме вона неабияк пов’язана з інфляцією. Марія Вільшанська зазначає, що до кінця 2017 року рівень інфляції в Україні повинен становити приблизно 8,6%.

На завершення слово надалось декану фінансів, к.е.н., доценту Андрію Ярославовичу Кізимі, котрий зазначив, що захід, що відбувся був дуже цікавим. Похвалив студентів обох кафедр та побажав їм наснаги до нових звершень.

 

Модератори круглого столу Дзюблюк Олександр Валерійович, д-р екон. наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи та Луцик Анатолій Ігорович, канд. екон. наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики подякували усім студентам та викладачам за активне обговорення тематики круглого столу, а також нагородили доповідачів та активних студентів.