Доформування резервів Приватбанком обумовило ріст збитків банківської системи у 2016 році

За підсумками 2016 року зафіксовано історично високий збиток банківського сектору – 159.4 млрд. грн. Значний негативний результат зумовлено, головним чином, визнанням в кінці минулого року Приватбанком 135.3 млрд. збитку, згенерованого доформуванням резервів за кредитними операціями.

Для решти платоспроможних банків відрахування в резерви у 2016 році у порівнянні з попереднім роком суттєво знизилися. Ця позитивна тенденція призвела до зменшення їх сукупних збитків у 2.8 рази до 24 млрд. грн. зі 66.9 млрд. грн. у 2015 році. Зокрема, значно скоротила масштаби збитків за 2016 рік група державних банків – на 21.5 млрд. грн.

 


 

Серед інших позитивних тенденцій для всієї банківської системи – зростання у порівнянні з 2015 роком чистого процентного доходу на 15% за рахунок росту процентних доходів (на 4.6 млрд. грн.) на фоні зниження процентних витрат (на 1.2 млрд. грн.). Це свідчить про певне підвищення ефективності роботи банків протягом 2016 року. Крім того, за підсумками минулого року зафіксоване зростання на 12% у порівнянні з підсумками 2015 року чистого комісійного доходу завдяки відновленню попиту на банківські послуги та підвищенню тарифів.

В цілому за підсумками 2016 року з 96 платоспроможних банків станом на 1 січня 2017 року 63 банки отримали прибуток в 10.8 млрд. грн., 33 банки – збиток в 170.2 млрд. грн. За результатами 2015 року зі 117 платоспроможних банків на 1 січня 2016 року 71 банк отримав прибуток на загальну суму в 5,2 млрд. грн., 46 банків понесли збитки загальним обсягом в 71,8 млрд. грн.

 

У 2017 році НБУ очікує виходу банківського сектору на прибуткову діяльність (без урахування фактору Приватбанку) у зв’язку з подальшим скороченням відрахувань у резерви та більш активним зростанням процентних доходів завдяки пожвавленню кредитування реального сектору.
Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44050759&cat_id=55838