5 березня 2009 року відбувся круглий стіл на тему: «Депозитні операції комерційних банків в Україні: практична реалізація та перспективи розвитку»

У круглому столі взяли участь начальник відділу з обслуговування та кредитування приватних осіб Першого відділення філії “ Тернопільська дирекція” AТ “ Індексбанк” Яковенчук З.С., начальник відділу з обслуговування та кредитування приватних осіб філії “ Тернопільська дирекція” AТ “ Індексбанк” Шкорупа В.В., заступник керуючого філією Промінвестбанку в м. Тернопіль” Рибчак Д.П.

З професорсько-викладацького складу кафедри були присутні к.е.н., професор Івасів Б.С., к.е.н., доцент, проректор з гуманітарної освіти та виховання Адамик Б.П., к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., к.е.н., ст. викладач Сороківська З.К., ст. викладач Комар В.В., викладач Галіцейська Ю.М., викладач Прийдун Л.М., члени Студентськго науковго гуртка « Грошова парадигма»   кафедри банківської справи ТНЕУ Яремус Н., студентка групи БС-44,   Горбова І., студентка групи БС-31,   Божагора М., студентка групи БС-33,   Чорній Н., студент групи БС-31.

Із доповіддю на тему: «Депозитні операції комерційних банків в Україні: практична реалізація та перспективи розвитку» виступила студентка групи БС-44 Яремус Наталя, яка проаналізувала показники відтоку коштів з депозитів. У доповіді було розглянуто основні причини вилучення клієнтами вкладів, а саме: нестабільність гривні щодо долара; інформаційна атака; нерозвинутий фондовий ринок; дії НБУ; паніка клієнтів. Також доповідач проаналізувала етапи розвитку банківської кризи. У ході доповіді було розглянуто заходи щодо відновлення довіри до банківської системи, такі як: забезпечення ліквідності банків; запровадження єдиного валютного курсу і прозорої валютної політики держави; підвищення процентної ставки; відновлення роботи міжбанківського кредитного ринку та інші. Дана  доповідь викликала цікаву дискусію.

Доцент Адамик Богдан Петрович відмітив протиріччя між заходами щодо відновлення довіри до банківської системи, такими як: підвищення процентної ставки і забезпечення ліквідності банків.

Викладач Галіцейська Юлія Миколаївна зазначила розрив між кредитами і депозитами домашніх господарств за строками погашення, а також відмітила існування незабезпечених довгострокових кредитів. Також доповідач   відзначила, що понад 2/3 населення банкам не довіряють.

Заступник керуючого філією Промінвестбанку в м. Тернопіль Рибчак Діана Петрівна зазначила, що внаслідок рейдерської атаки похитнулась довіра клієнтів до банку, що викликало проблему повернення коштів вкладникам. Доповідач відмітила, що іноземні капіталовкладення підтримали ліквідність  та платоспроможність банку. У ході виступу доповідач відзначила розрізненість  та неузгодженість дій НБУ, який міг і не допустити кризової ситуації.

Cт. викладач Сороківська Зоряна Казимирівна відмітила вплив майбутніх виборів на розгортання кризових явищ в банківській системі. Доповідач також відзначила необхідність надання офіційної інформації про стан окремих банків та банківської системи загаом.

Професор Івасів Богдан Степанович відмітив надмірний рівень доларизації вітчизняної економіки та зазначив необхідність проведення поступових плавних змін в економіці.

Заступник керуючого філією Промінвестбанку в м. Тернопіль Рибчак Діана Петрівна розповіла про реальну вартість іноземних валют та відмітила необхідність допомоги сільськогосподарським виробникам.

Доцент Стубайло Тетяна Семенівна одним із шляхів повернення ресурсів в банки назвала проведення валютних аукціонів.

Адамик Богдан Петрович відзначив можливість повернення довіри до національної банківської системи через комерційні банки та відмітив, що запровадження тимчасової  адміністрації  допоможе банкам забезпечити їх ліквідність.

Горбова Інна основною причиною зниження довіри до національної банківської системи назвала мораторій на дострокове зняття депозитів та запитала як банки заохочують клієнтів в сучасних умовах.

 

Начальник відділу з обслуговування та кредитування приватних осіб філії “Тернопільська дирекція” AТ “ Індексбанк” Шкорупа Віталій Володимирович розповів про додаткові відсотки для заохочення клієнтів.

Божагора Марія запитала про величину реальних процентних ставок. Чорній Назар однією із причин недовіри до банків назвав існування прихованих комісій.

Начальник відділу з обслуговування та кредитування приватних осіб Першого відділення філії “Тернопільська дирекція” AТ “Індексбанк” Яковенчук Зеновій Степанович назвав репутацію банку однією із гарантій виконання зобов’язань.

Підсумував результати круглого столу професор Івасів Богдан Степанович, який відмітив велику роль депозитів для забезпечення поточної ліквідності банківської системи, а також  зазначив необхідність повернення грошових коштів в реальний сектор економіки.