Національний банк у першому кварталі 2017 року направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів 18 банків

Національний банк України у 1 кварталі 2017 року за результатами виїзних та безвиїзних перевірок направив правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 18 банків.

 

За даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки до НБУ, протягом першого кварталу поточного року банки надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію про понад 1,7 млн. фінансових операцій, які підлягали фінансовому моніторингу.  Це майже на 37 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Найбільшу кількість (понад 90%) склали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.

Такі операції на суми, що дорівнюють або перевищують 150 тис грн., віднесені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

 


 

«Безумовно розрахунки готівкою є досить поширеним засобом платежів та здебільшого такі платежі мають цілком законний характер. Водночас такі операції на значні суми відповідно до законодавства є об’єктами фінансового моніторингу. Відтак Національний банк, як регулятор, перевіряє виконання банками вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації “брудних” коштів, фінансуванню тероризму, та достатність вжитих банками заходів для попередження  незаконних транзакцій (у тому числі шляхом зупинення банками операцій та відмови в їх проведенні). Крім того, ми досить плідно на постійній основі співпрацюємо з правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу України”, - зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

 

Суттєво підвищити ефективність протидії “схемним” операціям банкам допоміг сумлінний всебічний аналіз та поглиблена перевірка інформації про фінансові операції клієнтів. Нагадаємо, що це стало можливим і завдяки прийнятому Положенню про порядок  здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженому постановою Правління НБУ від 15 серпня 2016 року № 369.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=47279306&cat_id=55838