Науковий семінар на тему «Стратегія корпоративного управління в банках в умовах фінансової нестабільності»

 

24 квітня 2017 року відбувся науковий семінар на тему «Стратегія корпоративного управління в банках в умовах фінансової нестабільності». Цей захід був проведений за ініціативи студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.   
На заході були присутніми куратори СНГ "Грошова парадигма" – к.е.н., доцент Іващук О. О. та к.е.н., доцент Малахова О. Л., куратор СНГ «Банківський аналітик» – к.е.н., старший викладач Рудан В. Я., а також студенти третього курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.                                          
Зокрема, модераторами даного заходу були Іващук Ольга Олегівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи та Малахова Олена Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи. Вони розповіли студентам КЕПІТу про наукову діяльність двох студентських наукових гуртків, що функціонують на факультеті.                                                                                                               
К.е.н., старший викладач кафедри банківської справи Рудан Віталій Ярославович, як представник приймальної комісії,  розповів студентам коледжу про терміни здачі іспитів, цьогорічні правила вступу а також про особливості подачі документів для вступу.                                                                
Учасники студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» дискутували зі студентами КЕПІТу щодо корпоративного управління, його важливості та розвитку в Україні та світі.
Зокрема...


Зокрема, першою доповідала студентка ФБС-22 Дідик Марія на тему: «Корпоративне управління в банках, проблеми розвитку в Україні на сьогодні». Було зазначено, що корпоративне управління в банку – це процес, який використовується для спрямування та управління діяльністю установи з метою забезпечення її надійності, ефективної діяльності. Рейтингом корпоративного управління в комерційних банках України станом на 2016 року виявлено помірний рівень ризику для акціонерів та інвесторів в 54 банках, на жаль, лише 2 банки мають зразковий рівень корпоративного управління. У 53 банках України виявлені досить високі ризики для інвесторів. Одна банківська установа знаходиться на незадовільному рівні. Загалом середній рівень відповідності банків України міжнародним принципам ефективного корпоративного управління склав 60,7%. Така оцінка вказує на наявність значних ризиків для інвесторів, акціонерів та стейкхолдерів.                   Студентка назвала недоліки, що гальмують розвиток корпоративного управління в банках України: непрозорість управління та неповнота даних, поданих банками; відсутність належної підтримки розвитку корпоративного управління; ​неусвідомлення важливості принципів корпоративного управління банками нашої держави; ​значно слабкий контроль корпоративного управління в банках України.                                                                                                    
Було запропоновано ряд заходів, які доцільно вжити в Україні для підвищення рівня корпоративного управління в банках: залучення державних органів до участі в розвитку корпоративного управління в Україні; дотримання порядку щодо виплати дивідендів акціонерам; унеможливлювати «розмивання» капіталу, за яким майнова частка одних акціонерів збільшується саме за рахунок зменшення майнової частки інших, а також здійснюється приховане володіння акціями, штучне банкрутство.                                                 
Наступною доповідала студентка ФБС-22 Слободецька Віта із темою доповіді: «Кодекс корпоративної етики банку». Було визначено ряд найважливіших завдань Кодексу:
  • визначення принципів і правил ділової поведінки та етики, спрямованих на підвищення ефективності та культури банківської справи, фінансової стабільності Банку, зміцнення взаємної довіри учасників ринку банківських послуг;
  • розвиток єдиної корпоративної культури, заснованої на високих етичних стандартах, підтримання в колективі атмосфери довіри, взаємної поваги і порядності;
  • виявлення і запобігання потенційних ризиків, вирішення проблем, що мають етичні аспекти;
  • підвищення і збереження довіри до Банку з боку ділового співтовариства, зміцнення репутації відкритого і чесного учасника ринку.

Студентка сказала, що Банк повинен виступати за чесну й здорову конкуренцію. У взаємовідносинах з конкурентами працівник Банку не має права розголошувати інформацію про клієнтів, ділових партнерів Банку, а також інформацію, що складає банківську чи комерційну таємницю. Також Банк не формує, не розповсюджує та іншим чином не використовує конфіденційну інформацію про конкурентів. Віта зауважила, що усі працівники Банку повинні бути ознайомлені з Кодексом корпоративного управління та нести відповідальність за виконання його вимог.                                              
Третьою доповідала Анжела Остапчук – студентка ФБС-21 із темою доповіді: «Зарубіжний досвід корпоративного управління в банках». Вона зазначила, що акціонерний капітал американських корпорацій у значній мірі розпорошений, причому величезна кількість корпорацій США не має у своїх реєстрах жодного акціонера, чия частка складала б більше одного відсотка від сукупного капіталу. Корпоративне управління в німецькій моделі принципово відрізняється від США. Визначальними рисами німецької системи корпоративного управління є висока концентрація акціонерного капіталу, більшою частиною якого володіють банки і інші компанії, взаємна участь в акціонерному капіталі, центральна роль комерційних банків.            
Студентка зауважила, що кожна модель корпоративного управління має свої сильні та слабкі сторони, що слід враховувати при формуванні вітчизняної системи корпоративних відносин в банках. Так, американська модель сприяє формуванню структури з сильними лідерами та ефективною системою прийняття рішень і високою емісійною активністю банків. Разом з цим її критикують за неналежний контроль менеджерів. Перевагою німецької моделі є наявність чіткої системи підзвітності. Однак цю систему критикують за низьку емісійну активність, нерівне відношення до інвесторів та повільність процесу прийняття рішень. У Японії центральну роль відіграють банки, проте мало уваги приділяється правам дрібних акціонерів і їх захистові та прибутковості. 
Модератори заходу к.е.н., доцент кафедри банківської справи Іващук О. О. та к.е.н., доцент кафедри банківської справи Малахова О. Л.  подякували усім доповідачам, студентам та викладачам за активне обговорення сьогоднішньої тематики та побажали студентам Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ успішної здачі іспитів та вступу на омріяний факультет.