25 березня 2009 року відбувся круглий стіл на тему: «Стан та перспективи розвитку банківської системи України»

У круглому столі взяли участь заступник керуючого філією АКБ « Хрещатик» Гордієнко П.В., к.е.н., професор Івасів Б.С, к.е.н., доцент, заступник     декана     факультету     банківського     бізнесу     Галапуп Н.Д.,   к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., викладач Галіцейська Ю.М., викладач   Прийдун Л.М., члени Студентськго наукового гуртка « Грошова парадигма»   кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: «Роль та перспективи розвитку банківської системи в економіці України» виступила студентка групи БС-33 Топоровська Валентина, яка проаналізувала основні показники діяльності українських банків, зміни в структурі їх активів і пасивів. Доповідач відзначила інструменти антикризового управління та першочергові напрями для стабілізації ситуації на валютному ринку. У доповіді було зазначено заходи щодо подолання банківської кризи, а саме: підтримка ліквідності комерційних банків; націоналізація соціально значущих банків; продаж проблемних банків та інші. Доповідач проаналізувала позитивні і негативні чинники збільшення присутності іноземного капіталу в національній банківській системі. У доповіді також було зазначено нові підходи до удосконалення моделі регулювання банківською системою.

Із доповіддю на тему: «Вплив світової фінансової кризи на банківський сектор окремих країн» виступила студентка групи БС-33 Божагора Марія. Доповідач  проаналізувала вплив світової кризи на банківські системи Росії, Казахстану, Польщі, Угорщини та зазначила причини і шляхи виходу із кризової ситуації у кожній з названих держав. У доповіді було узагальнено найбільш популярні антикризові заходи, а саме: здійснення часткової націоналізації комерційних банків; мобілізація заощаджень населення та повернення довіри до банківської системи; надання комплексної допомоги малому та середньому бізнесу; стимулювання експортних виробництв; посилення контролю за здійсненням валютних операцій банків; використання інструментів фіскальної політики.

Ст. викладач Балянт Ганна Романівна відзначила активну розробку антикризових заходів усіма країнами, однак відмітила відсутність цілісної системи заходів в Україні.

Доцент, заступник     декана     факультету     банківського     бізнесу     Галапуп Наталія Дем’янівна зазначила потребу створення антикризових заходів розрахованих на перспективу та необхідність врахування ментальності населення з метою повернення довіри до національної банківської системи, насамперед, у молодого покоління.

Заступник керуючого філією АКБ «Хрещатик» Гордієнко Петро Володимирович відзначив необхідність стовідсоткової реалізації валютної виручки експортерами, повної заборони на видачу депозитних вкладів та відмітив відсутність позитивних наслідків від рефінансування.

Викладач Прийдун Любов Мирославівна проаналізувала показники соціологічного опитування населення, яке показало значний рівень недовіри до національної валюти.

Заступник керуючого філією АКБ «Хрещатик» Гордієнко Петро Володимирович відзначив потребу у проведенні структурних змін в банківській системі таких як злиття та поглинання.

Викладач Галіцейська Юлія Миколаївна зазначила необхідність подолання політичної кризи в Україні.

Доцент Галапуп Наталія Дем’янівна відмітила потребу в проведенні спільних узгоджених дій уряду і НБУ, необхідність отримання допомоги від МВФ та зазначила недосконалість структури Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Професор Івасів Богдан Степанович відзначив пріоритетні напрями розвитку   економіки України, а саме: АПК, малий та середній бізнес, галузі реального сектора економіки.

Викладач Прийдун Любов Мирославівна запитала про проблеми діяльності  АКБ «Хрещатик» .

Заступник керуючого філією АКБ «Хрещатик» Гордієнко Петро Володимирович відповів, що основними тенденціями на сучасному етапі є зменшення кредитного портфеля банку та стрімкий відтік пасивів.

Викладач Прийдун Любов Мирославівна проаналізувала можливість запровадження державних, іноземних та приватних банків в рівних частинах, а також запитала про доцільність націоналізації банків.

Божагора Марія відповіла про доцільність цієї процедури з метою подальшого продажу банку за вищою ціною.

Підсумував результати круглого столу к.е.н., професор Івасів Богдан Степанович, який зазначив заходи виходу із банківської кризи, а саме: залучення іноземного капіталу; санація банків за рахунок держави; недопущення банкрутств банків; підвищення ролі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.