7 жовтня 2009 року відбувся круглий стіл на тему: «Функціонування українських фондових бірж в сучасних економічних умовах»

У круглому столі взяли участь к.е.н., доцент Стубайло Т.С.,   к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., викладач Прийдун Л.М., викладач Стечишин Т.Б., члени Студентського наукового гуртка « Грошова парадигма»   кафедри банківської справи ТНЕУ. Із доповіддю на тему: «Функціонування українських фондових бірж в сучасних економічних умовах» виступила студентка групи БС-51 Дудар Вікторія, яка проаналізувала показники обсягу торгів на організаційно оформлених біржах.

Доповідач проаналізувала історію становлення українського фондового ринку та відзначила тенденцію до злиття європейських фондових бірж. Доповідач здійснила аналіз негативних факторів, які впливають на динаміку індексу ПФТС, а саме: політична нестабільність; зменшення обсягів фінансування інвестиційних програм; скорочення рівня виробництва; зростання частки проблемних кредитів та ін. У доповіді також було зазначено позитивні чинники впливу на розвиток українського фондового ринку: виділення Україні третього траншу кредиту Stand-by; відмова країн-членів СОТ від запровадження відповідних санкцій по відношенню до України в зв’язку із дією 13%-ої надбавки до ставки ввізного мита на імпорт; збільшення статутного фонду НАК « Нафтогаз України» ; підвищення міжнародним рейтинговим агентством Standard& Poor’ s прогнозу довгострокового рейтингу України з «негативного» на «позитивний», із збереженням кредитного рейтингу на рівні ССС+; зростання обсягів поставок у Китай залізної руди.

К.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна відзначила головні ризики у розвитку фондового ринку України, а саме: політична нестабільність і девальвація національної валюти. Також відмітила, що на російському фондовому ринку в умовах світової економічної кризи відбуваються спекулятивні операції, що веде до незбалансованості фондових бірж та здійснює негативний вплив на економіку в цілому. У доповіді було проаналізовано динаміку перерозподілу активів світового фінансового ринку між ринком цінних паперів та банківських депозитів.

Активну участь в обговоренні теми взяли й члени гуртка « Грошова парадигма» , зокрема Ладишко Андрій порівняв показники ВВП США і обсяг операцій на фондовому ринку, Шушкевич Оксана відмітила недостатній рівень капіталізації українських банків, Горбова Інна проаналізувала показники об’ єму акцій та котирувань на Українській фондовій біржі.

К.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна відзначила нерозвиненість операцій із розміщення ОВДП у зв’язку із значним рівнем недовіри суб’єктів господарювання і населення до держави.

Викладач Стечишин Тетяна Богданівна відмітила тенденцію до відтоку коштів з банків з іноземним капіталом за кордон у кризовий період, а також зазначила заходи   щодо стимулювання розвитку українського фондового ринку, а саме: вдосконалення ринку ОВДП; забезпечення надійності електронних операцій; посилення взаємодії із депозитаріями України та ін.

Підсумувала результати круглого столу к.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна, яка відзначила, що спад виробництва викликав очікувальну позицію в учасників фондового ринку, але через незначні обсяги операцій на фондових біржах український фондовий ринок не зазнав значних втрат в умовах кризи.