Відбувся круглий стіл на тему: «Валютно-курсова політика центрального банку в кризовий період»

Із доповіддю на тему: «Валютно-курсова політика та напрямки її  оптимізації в економіці України» виступила студентка групи БСм–51 Шушкевич Оксана, яка зазначила сутність, завдання та складові елементи валютно-курсової політики центрального банку. Доповідач проаналізувала динаміку курсу гривні до долара США та показники зміни обсягів експорту та імпорту товарів у 2008-2010 рр. У доповіді було розглянуто проблему падіння курсів національних валют щодо долара США протягом 2008-2010 рр. Доповідач також відмітила заходи, які сприятимуть розвитку та оптимізації валютно-курсової політики НБУ, такі як: лібералізація валютного ринку України; забезпечення достатньої незалежності Національного банку України; функціонування режиму керованого плаваючого валютного курсу; високий рівень розвитку фінансових ринків.

Із доповіддю на тему: «Доларизація економіки України та напрями її вирішення» виступила студентка групи БС-43 Кришталь Марія, яка зазначила показники, які використовуються для визначення рівня доларизації економіки, а також відмітила три її види, а саме: офіційну, напівофіційну і неофіційну. У доповіді було проаналізовано чинниками, які стимулюють процес доларизації економіки України, серед яких: надмірна інфляція; потреба у надійному збереженні заощаджень;  низький рівень довіри до банківської системи; збільшення рівня відкритості економіки; девальвація гривні; зростання мобільності прямих та непрямих іноземних інвестицій; зростання під впливом глобалізації рівня валютних ризиків. Доповідач розглянула позитивні та негативні наслідки доларизації економіки, а також  проаналізувала заходи, які сприятимуть її зменшенню в України.

Із доповіддю на тему: «Валютні війни як наслідки світової фінансової кризи» виступила студентка групи БСм-52 Горбова Інна, яка зазначила історичний аспект виникнення поняття валютних війн. Доповідач проаналізувала показники об’єму експорту та обсягу ВВП країн світу у 2009 році, а також розглянула процес проведення валютних війн провідними країнами світу, відмітивши, що валютні війни не охоплюють Україну, мала відкрита економіка якої не впливає на глобальний ринок. У доповіді також було розглянуто негативні наслідки, до яких може призвести проведення валютних війн, такі як: значний ріст темпів інфляції; крах світової торгівельної системи та можливий обвал світової економіки.

Заслухавши доповіді, учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблеми проведення валютно-курсової політики центрального банку в кризовий період, а також задавали цікаві запитання.

Студентка групи БС-42 Маслова Тетяна відмітила закінчення процесу перегляду МВФ кошика валют, що складають спеціальні права запозичення,  зазначивши зменшення питомої ваги долара США і японської єни та збільшення частки євро й англійського фунта стерлінгів у структурі валютного кошика. У доповіді було розглянуто рекомендацію МВФ до переходу до більш гнучкого валютного курсу в Україні шляхом хеджування валютних ризиків.

Студент групи БС-42 Рачковський Андрій розглянув питання впливу обсягу зовнішнього державного боргу на тенденції розвитку валютного ринку країни, а також проаналізував розмір зовнішнього державного боргу провідних країн світу та динаміку змін даного показника в Україні протягом 2005-2009 рр. Студент відмітив процес зростання боргів компаній недержавного сектора економіки.

Студент групи БС-31 Гордієнко Володимир порівняв показники падіння обсягів ВВП в Україні та інших країнах світу.

Головний економіст відділу роздрібного бізнесу Тернопільської філії ПАТ КБ «Хрещатик» Глінський І.А. відмітив негативний вплив девальвації національної грошової одиниці на зменшення споживчого кошика населення. Доповідач також зазначив, що особливості курсоутворення в Україні є причинами недоліків у проведенні валютно-курсової політики НБУ.

Професор Дзюблюк О.В. розглянув питання об’єктивності встановлення обмінного курсу національної грошової одиниці, який в теоретичному аспекті визначається на основі паритету купівельної спроможності. Професор зазначив недооціненість гривні стосовно долара США у зв’язку із врахуванням у процесі курсоутворення факторів, які відхиляють обмінний курс від даного паритету. Також було закцентовано увагу на чинниках, які ведуть до недоліків у проведенні валютно-курсової політики НБУ, серед яких: співвідношення попиту і пропозиції на іноземну валюту на валютному ринку; стан платіжного балансу; виведення капіталів в офшорні зони; крупномасштабна доларизація економіки.

Дослідник-стажист Рудан В.Я. зазначив недоліки у проведенні валютно-курсової політики НБУ, такі як: відсутність законодавчого акту про валютне регулювання та валютний контроль, а також відсутність належного контролю за цільовим використанням кредитів рефінансування.

Підсумував результати професор Дзюблюк Олександр Валерійович, який відмітив необхідність засвідчити жорстку позицію держави щодо підтримання курсової стабільності в країні, а також визначити пріоритетом загальнодержавної економічної політики зростання життєвого рівня населення.