9 грудня 2009 року відбувся круглий стіл на тему: «Банківське іпотечне кредитування та його розвиток в Україні»

У круглому столі взяли участь начальник відділу споживчого кредитування ПАТ «Промінвестбанк» Панасюк І. П., к.е.н., доцент Стубайло Т.С.,   к.е.н., доцент Чайковський Я.І., к.е.н., доцент Сороківська З.К., к.е.н., ст. викладач   Балянт Г.Р., члени Студентського наукового гуртка « Грошова парадигма»   кафедри банківської справи.

Із доповіддю на тему: «Сучасний стан банківського іпотечного кредитування в Україні» виступила студентка групи БС-43 Поврознік Ніна, яка проаналізувала фактори, які характеризують сучасну модель українського ринку іпотечного кредитування та відмітила характерні риси його розвитку за 2002-2009 рр. У доповіді було зазначено низку невирішених проблем економічного, правового та інституційного характеру, які стримують розвиток іпотечного кредитування в Україні. Доповідач також проаналізувала основні причини зниження рівня даного виду кредитування, серед яких: нестача ліквідності у банків; зниження попиту серед клієнтів у зв'язку з жорсткими вимогами при оформленні кредиту; збільшення розміру першого внеску; погіршення фінансового стану позичальників. У доповіді було відзначено економічні і правові передумови становлення і розвитку іпотечних відносин в Україні, а саме:   стабільність цін та обмінного курсу національної валюти; загальне економічне зростання; правові гарантії приватної власності на нерухоме майно; правова єдність земельної ділянки та розміщеного на ній майна; правове регулювання організації та діяльності іпотечних банків.

Із доповіддю на тему: «Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні» виступила студентка групи БС-41 Горбова Інна, яка розглянула   об'єкти та суб'єкти   іпотечного кредиту, а також основні документи, що використовуються на практиці при його оформленні. Доповідач відмітила основні проблеми даного виду кредитування, які виникли у зв’язку з фінансовою кризою. У доповіді було зазначено банки, які припинили,   а також банки, які продовжують надавати кредити фізичним особам. Доповідач проаналізувала заходи щодо покращення ситуації на іпотечному ринку України, зокрема такі як: конвертація валютних кредитів у гривневі; використання інструменту « кредитних канікул» .

Начальник відділу споживчого кредитування ПАТ «Промінвестбанк» Панасюк Ігор Павлович зазначив, що ПАТ «Промінвестбанк» надає окремі види кредитів під заставу депозитів, а також відмітив, що нестача дешевих ресурсів веде або до згортання банками кредитної діяльності, або до підвищення рівня процентних ставок.

Угрин Марія, студентка групи БС-37, з акцентувала увагу на відсоткових ставках за іпотечними кредитами в різних країнах світу, а також відмітила наявність товарної  форми кредиту у деяких   нерозвинених країнах.

К.е.н., доц. Чайковський Ярослав Іванович відзначив, що на початку фінансової кризи банкам необхідно було спрямовувати кошти, отримані на валютному ринку, на операції з кредитування населення.

Начальник відділу споживчого кредитування ПАТ «Промінвестбанк» Панасюк Ігор Павлович відмітив, що зміна валюти кредиту призводить до зростання заборгованості. А також відзначив, що позичальникам, які мають тимчасові труднощі із повернення кредитів можуть бути запропоновані такі заходи, як реструктуризація тіла кредиту чи зменшення відсоткових платежів.

К.е.н., доц. Стубайло Тетяна Семенівна запитала чи проводиться банками реалізація заставного майна.

Начальник відділу споживчого кредитування ПАТ «Промінвестбанк» Панасюк Ігор Павлович зазначив, що реалізація заставного майна є невигідною для банківської установи, відмітивши, що злісних неплатників може бути притягнено до кримінальної відповідальності.

К.е.н., доц. Сороківська Зоряна Казимирівна відмітила, що до іпотечної кризи призвело зменшення вимог комерційних банків до кредитоспроможності позичальників.

Погодкін Назар, студент групи БС-35, зазначив, що через засоби масової інформації здійснюється нагнітання ситуації як в економіці в цілому, так і в банківському секторі зокрема, що негативно позначається на функціонуванні вітчизняних банків.

Підсумувала результати круглого столу к.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна, яка відмітила, що іпотечний ринок є одним з найважливіших механізмів ринкової економіки, однак, у зв’язку з фінансовою кризою іпотечний ринок в цілому й іпотечне кредитування зокрема, перенасичені проблемами, які призводять до стримування їхнього розвитку.