23 грудня 2009 року відбувся круглий стіл на тему: «Інтернет-банкінг: сучасний стан та перспективи розвитку»

У круглому столі взяли участь начальник відділення ВАТ „VAB Банк” в м. Тернопіль Матвіюк А.В., к.е.н., доцент Стубайло Т.С.,   к.е.н., доцент Чайковський Я.І, викладач Стечишин Т.Б., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»   кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: «Суть Інтернет-банкінгу» виступила студентка групи БС-37 Угрин Марія, яка відзначила особливості та різновиди систем дистанційного обслуговування клієнтів та проаналізувала причини, що стримують розвиток Інтернет-банкінгу в Україні, такі як: низький рівень активності клієнтів, недосконала законодавча база щодо електронного цифрового підпису, відсутність масової культури споживання таких послуг. У доповіді також було зазначено напрями розвитку Інтернет-бангінгу в Україні, а саме: співпраця із Інтернет-магазинами; поява нових фінансових інститутів. Доповідач здійснила порівняльну характеристику системи даного виду послуг в українських банках.

Із доповіддю на тему: «Розвиток Інтернет-банкінгу в зарубіжних країнах» виступила студентка групи БС-43 Сарабун Тетяна, яка зазначила кількість користувачів Інтернет-банкінгу та проаналізувала такі його складові системи як «Віртуальний гаманець» і «Накопичувальний рахунок» . Доповідач також проаналізувала «Покоління Y», яке є активним  користувачем даного виду банківських послуг. У доповіді було зазначено прибуток російських банків від послуг Інтернет-банкінгу.

Із доповіддю на тему: « Інтернет-банкінг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні» виступила студентка групи БС-47 Миськів Галина, яка проаналізувала банки – ліберали та банки  - консерватори в системі дистанційного обслуговування клієнтів. Доповідач відмітила переваги Інтернет-банкінгу, серед яких: стаціонарне Інтернет-з’єднанння та відсутність спеціального програмного забезпечення. У доповіді також було зазначено головний недолік Інтернет-банкінгу – передача конфіденційної інформації з відкритих каналів зв’язку. Доповідач відмітила, що обмеженість доступу до мережі Інтернет стримує розвиток даного виду банківської послуги в Україні.

Начальник відділення ВАТ „VAB Банк” Матвіюк Анатолій Володимирович зазначив, що в Україні обслуговування клієнтів через систему Інтернет-банкінг здійснюють лише декілька банків, які мають розгалужену мережу та велику клієнтську базу.

Студентка групи БС-47 Миськів Галина відмітила, що основними причинами незначних обсягів надання послуг через систему Інтернет-банкінг є недовіра населення до даного виду обслуговування, незадовільний фінансовий стан клієнтів та дороговизна програмного забезпечення для надання послуг через Інтернет.

Начальник відділення ВАТ „VAB Банк” Матвіюк Анатолій Володимирович відзначив, що за допомогою системи Інтернет-банкінгу клієнти мають змогу контролювати рух коштів по власним рахункам. Також банкір з акцентував увагу на тому, що захист інформації клієнтів забезпечується за допомогою стандартних Інтернет-протоколів, а також внаслідок встановлення лімітів операцій  та відмітив, що з ростом попиту на даний вид послуг комісійні платежі будуть зростати, але ця плата все одно не буде перевищувати платежів за звичайне банківське обслуговування.

Викладач Стечишин Тетяна Богданівна зазначила, що недостатність поширення послуг Інтернет-банкінгу в Україні спричинена необізнаністю населення про даний вид банківського обслуговування.

Підсумувала результати круглого столу к.е.н., доц. Стубайло Тетяна Семенівна, яка відзначила, що одним із перспективних напрямів розвитку банківських послуг є здійснення обслуговування клієнтів за допомогою систем Інтернет-банкінгу, хоча на сучасному етапі розвиток систем Інтернет-банкінгу стримується такими чинниками як низький платоспроможний попит клієнтів, а також недостатній обсяг інформації про даний вид послуг.