29 січня 2010 року відбувся круглий стіл на тему: «Управління ліквідністю та прибутковістю комерційних банків в сучасних умовах»

У круглому столі взяли участь начальник відділу банківського нагляду управління НБУ в м. Тернопіль Климчик А.В., к.е.н., доцент Іващук О.О., к.і.н., доцент Марковецька Г.М., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., викладач Галіцейська Ю.М., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»   кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: «Теоретичні засади регулювання ліквідності банку» виступила студентка групи БС-31 Ботунова Орися, яка розглянула сутність ліквідності банку та банківської системи. Студентка відмітила, що недостатня чи надлишкова ліквідність здійснює негативний вплив на діяльність банку, відтак постає необхідність забезпечення оптимального рівня ліквідності як окремого банку, так і банківської системи загалом. Доповідач зазначила основні інструменти грошово-кредитної політики НБУ для управління ліквідністю, такі як: обов'язкові резерви; процентну політику; операції з рефінансування банків; операції прямого та зворотного РЕПО; операції з обміну іноземної валюти на національну (своп); стабілізаційний кредит. У доповіді також було проаналізовано заходи щодо вдосконалення процесу управління ліквідністю банківської системи, серед яких: посилення координації грошово-кредитної та фіскальної політики; зростання ролі прогнозування в управлінні ліквідністю банківської системи.

Із доповіддю на тему: «Управління ліквідністю та прибутковістю комерційних банків в умовах фінансової кризи» виступила студентка групи БС-48 Савчин Оксана, яка зазначила чинники, що впливають на фінансову стійкість комерційних банків. Доповідач проаналізувала завдання процесу управління банківською ліквідністю, серед яких: здійснення діагностики рівня ліквідності; управління активами та пасивами за термінами погашення, валютами; прогнозування потреби в ліквідних коштах та інші. У доповіді було розглянуто негативні тенденції в сфері ліквідності та прибутковості банків та охарактеризовано динаміку обсягу активів та пасивів українських банків. Студентка також відзначила антикризові заходи, які сприятимуть підвищенню ліквідності та платоспроможності комерційних банків, а саме: рекапіталізація банків; посилення державного нагляду; зменшення залежності від іноземного фінансування; підвищення довіри інвесторів; розвиток ринку державних цінних паперів.

Із доповіддю на тему: «Кредитний ризик та його вплив на ліквідність і прибутковість» виступила студентка групи БСм-52 Яремус Наталія, яка проаналізувала динаміку обсягів кредитного портфеля та проблемної заборгованості українських банків протягом 2004-2009 рр. Доповідач відмітила основні причини виникнення кредитного ризику, які залежать від банку, позичальника та зовнішніх чинників. У доповіді також було зазначено основні напрями зниження ризиків кредитування, серед яких: створення й забезпечення єдиної для всіх банків нормативної бази; удосконалення розвитку інфраструктури фінансово-кредитного ринку; введення обов'язкової вимоги з боку НБУ про включення державних напрямків грошово-кредитної політики в кредитну політику кожної кредитної організації.

Заслухавши доповіді, учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблем, що стосуються забезпечення оптимального рівня ліквідності банків.

Начальник відділу банківського нагляду управління НБУ в м. Тернопіль Климчик Анатолій Васильович доповнив, зазначивши, що внаслідок значних обсягів кредитування певні проблеми із ліквідністю комерційних банків спостерігались і в попередні роки, причиною виникнення яких була відсутність правового регулювання кредитної діяльності та відмітивши необхідність спрямування кредитних ресурсів в реальний сектор економіки.

Відповідаючи на запитання студентки групи БС-48 Шушкевич Оксани про значення обмінного курсу національної грошової одиниці, Климчак А.В. зазначив, що значний обсяг зобов’язань комерційних банків, негативне сальдо торговельного балансу можуть призвести до підвищення обмінного курсу національної грошової одиниці та відмітив, що значний вплив на валютний курс буде чинити політична ситуація у країні.

Підсумувала результати круглого столу к.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна, яка відзначила, що основними ризиками банківської діяльності є валютний, кредитний та ризик ліквідності, а також відмітила необхідність посилення державного регулювання в банківському секторі