23 лютого 2010 року відбувся науковий семінар на тему: «Основи банківської діяльності в умовах глобалізації економіки»

Із доповіддю на тему: «Інтернаціоналізація банківської діяльності як риса сучасного розвитку глобалізації фінансового ринку» виступив студент групи БС-32 Гайдуцький Степан, який проаналізував показники обсягу іноземних операцій у провідних банках світу. Доповідач відмітив нові тенденції розвитку банківської сфери на міжнародному рівні, такі як: поява кількох великих міжнародних груп; розвиток місцевих ринків капіталу; збільшення прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал регіональних банків. У доповіді було проаналізовано позитивні і негативні наслідки присутності іноземних банків в країнах-реципієнтах. Доповідач також запропонував низку заходів, які сприятимуть домінуванню багатонаціональних банків на вітчизняних ринках.

Із доповіддю на тему: «Вплив іноземного капіталу на діяльність банківської системи України» виступив студент групи БС-43 Дадак Роман, який проаналізував кількість іноземних банків та частку іноземного капіталу в банківській системі України протягом 2005-2009 рр. Доповідач зазначив проблеми вітчизняного банківського сектору, серед яких: нестабільність валютних курсів; бюрократія; податковий тиск; робота в дуже вузькому сегменті грошового і кредитного ринку. У доповіді також було розкрито об’єктивні потреби зростання присутності іноземного капіталу у банківській системі України, а саме: подальша монетизація економіки; підвищення рівня кредитування економіки; залучення іноземних інвестицій; прискорений розвиток фінансових ринків.

Із доповіддю на тему: «Перспективи діяльності іноземних банків в Україні» виступила студентка групи БС-33 Леськів Галина, яка зазначила переваги іноземного банку  в процесі управління ресурсами, такі як: більш широкі можливості розміщення зайвих коштів; підтримання оптимального співвідношення між власними та залученими коштами; можливість залучення «дешевих» ресурсів від материнської компанії; наявність досвіду материнської компанії. Доповідач проаналізувала чинники, які гальмують розвиток вітчизняного банківського сектору, серед яких: різке погіршення якості банківських активів; значне зниження прибутковості й капіталізації банків; скорочення ресурсної бази банків і спад інвестиційної активності банків. У доповіді було розглянуто проблему утилізації проблемних кредитів та запропоновано розв’язати її шляхом створення «проблемного банку».

Заслухавши доповіді, учасники наукового семінару взяли активну участь в обговоренні проблем, що стосуються забезпечення оптимального рівня присутності іноземного капіталу в банківській системі України.

Начальник відділу обслуговування юридичних осіб Укрексімбанку Пилипчук Оксана Миколаївна відмітила, що на даний момент присутність іноземних банків здійснює позитивний вплив на значення валютного курсу, а також на погашення кредитів в іноземній валюті.

Студентка групи БС-43 Божагора Марія відзначила єдність мети діяльності як національних, так й іноземних банків з іноземним банком, однак зазначила, що національні банки більше піддаються правовому регулюванню з боку НБУ.

Начальник відділу обслуговування юридичних осіб Укрексімбанку Пилипчук Оксана Миколаївна проаналізувала головні напрями діяльності Укрексімбанку, відмітивши, що посилення конкуренції з боку іноземних банків веде до здешевлення пропонованих банком послуг. Також додала, що Укрексімбанк має сталу базу клієнтів, яка постійно збільшується.

К.е.н., професор Івасів Богдан Степанович доповнив, що збільшення кількості банків з іноземним капіталом сприяло збільшенню обсягів іпотечних кредитів, а також кредитів, наданих малому і середньому бізнесу.

Підсумував результати наукового семінару к.е.н., професор Івасів Богдан Степанович, який зазначив, що присутність банків з іноземним капіталом у національній банківській системі відповідає інтересам розвитку фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестиції та розширенню ресурсної бази соціально-економічного розвитку. Однак негативним моментом є те що, іноземний капітал, як правило, спрямовується у ті галузі економіки, які забезпечують отримання найвищих прибутків.