31 березня 2010 року відбувся науковий круглий стіл на тему: «Формування ресурсів комерційних банків України: сучасний стан та шляхи вдосконалення»

У круглому столі взяли участь директор Тернопільського відділення № 3 АТ «Сведбанк» Бурковська І.Б., к.е.н., доцент Чайковський Я.І., к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., викладач Галіцейська Ю.М., члени Студентського наукового гуртка « Грошова парадигма» кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: « Проблема капіталізації банківської системи України» виступив студент групи БС-45 Ладишко Андрій, який розглянув структуру та функції власного капіталу банків. Доповідач відзначив фактори зростання   показників капіталізації банківських установ протягом 2005-2008 рр., а також проаналізував основні методи її підвищення, серед яких: збільшення капіталу шляхом розміщення акцій власної емісії, за рахунок субординованого боргу та прибутку;   підвищення показника адекватності капіталу; зменшення обсягів ризикових активів. Доповідач також зазначив зміну обсягу активів та власного капіталу провідних вітчизняних банків протягом 2009-2010 рр.

Із доповіддю на тему: «Депозитна політика українських банківських установ при формуванні ресурсної бази» виступила студентка групи БС-43 Ковальчук Соломія, яка розглянула основні підходи до визначення поняття « депозитна політика». Доповідач відмітила чинники, які викликали позитивні зміни в показниках залучених коштів фізичних осіб та проаналізувала динаміку депозитів в національній та іноземній валютах за 2008-2009 рр. У доповіді також було зазначено завдання, які необхідно вирішити для якісного управління депозитними ресурсами: визначити кількість клієнтів, необхідних для підтримання заданого обсягу депозитної бази; проводити роботу щодо залучення з них найбільш потенційно вигідних, в той же проводити гнучку цінову політику в розрізі окремих клієнтів.

Заслухавши доповіді, учасники наукового круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблем, що стосуються забезпечення достатнього рівня ресурсів банківських установ України.

Директор Тернопільського відділення № 3 АТ «Сведбанк» Бурковська Ірина Богданівна відмітила, що у зв’язку з погіршенням загальноекономічної ситуації, негативні явища спостерігаються в усіх банківських установах, але проблем із поверненням вкладів у Банку немає. Також доповнила, що «Сведбанк» здійснює виплати за вкладами як в національній, так і в іноземних валютах, так як Банк із іноземним капіталом не зазнав впливу політичної ситуації, що склалась в Україні. Крім того, Ірина Богданівна зазначила, що на даний час їхня банківська установа не здійснює кредитні операції, але уже розробляються програми з кредитування малого і середнього бізнесу. Основним джерелом поповнення ресурсів є отримання комісійних доходів, а також доходів за простроченими позиками, які « Сведбанк» попередньо реструктуризував шляхом капіталізації боргу чи диференціації процентної ставки.

К.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна відмітила недосконалість механізму формування резервів банків.

Підсумувала результати наукового круглого столу к.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна, відзначивши тенденцію до зниження процентних ставок за депозитним та кредитними операціями банків.