13 квітня 2010 р. в рамках Днів науки відбулась студентська наукова конференція.

Активну участь у студентській науковій конференції ТНЕУ «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації» у секції №4 «Кредитна система України в постстабілізаційний період» , взяли члени Студентського науково гуртка « Грошова парадигма» .

На конференції були присутні  д.е.н., професор, завідуючий кафедрою банківської справи О.В. Дзюблюк,   к.е.н., ст. викладач Г. Р. Балянт,   к.е.н., професор Б. С. Івасів, к.і.н., доцент Г. М. Марковецька, к.е.н., доцент Я. І. Чайковський, к.е.н., доцент Н. Д. Галапуп, к.е.н., доцент С. О. Краснов, к.е.н.,   доцент О. Л. Малахова, к.е.н.,   доцент З. К. Сороківська, к.е.н., доцент Т.Б. Стубайло, викладач Ю. М. Галіцейська, викладач  Л. М. Прийдун, к.е.н.,   викладач   Г.М.  Забчук, викладач Т.Б. Стечишин, викладач Л.М.Сегеда та к.е.н., доцент, декан ФББ В.О. Ткачук.

З доповідями виступили 18 студентів,  з них 9 членів Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»:

Леськів Галина (студентка  гр. БС-33) «Перспективи діяльності іноземних банків в Україні» .  Доповідь студентки містила ґрунтовні відомості про сучасний фінансовий стан іноземних банків та банків з іноземним капіталом в Україні. Зазначила переваги вказаних банків в процесі управління ресурсами та можливі позитивні та негативні чинники впливу їх діяльності на національну економіку. Студентка запропонувала шляхи мінімізації негативного впливу присутності іноземних банків та напрями оптимізації допуску іноземного капіталу у вітчизняний банківський сектор.

Ботунова Орися (студентка гр. БС-31) «Управління ліквідністю українських банків в умовах кризи» . Студентка визначила поняття ліквідності банківської системи, обґрунтувала поняття оптимального її рівня та відмітила негативні наслідки як надлишкової так і недостатньої ліквідності. Здійснила характеристику  змін у ліквідності банківської системи, зокрема зазначивши ознаки її зменшення та збільшення. В доповіді був здійснений аналіз інструментів управління ліквідністю банківської системи та заходи щодо вдосконалення даного процесу.

Королик Ірина (студентка гр. БС-35) «Вплив інфляції на фінансову безпеку України». Студентка визначила вплив інфляції на фінансову безпеку країни та охарактеризувала індикатори її стану. В доповіді було проаналізовано   та здійснено порівняння реального і допустимого рівня інфляції, а також тенденції інфляційних процесів в Україні. Доповідач зазначила наслідки впливу процентної ставки та рівня інфляції на економіку країни. Підсумовуючи, були запропоновані заходи які потрібно вжити для забезпечення   фінансової безпеки  в Україні.

Криворучко Тетяна (студентка гр. БС-35)   «Організація і перспективи розвитку лізингового кредитування в Україні» Студентка у свої доповіді виокремила переваги лізингу порівняно з іншими формами інвестування, відмітивши важливість поширення лізингової діяльності у вітчизняній економіці. Особлива увага була закцентована на аналізі сучасного стану лізингової діяльності, практиці її здійснення банківськими установами та перспективах подальшого розвитку даного виду операцій в банківській системі України.

Ленько Наталя (студентка гр. БС-31) «Проблеми кредитування малого і середнього бізнесу в Україні».  Студентка відмітила законодавчу базу діяльності установ малого та середнього бізнесу, а також  причини, які заважають ефективному розвитку мікрокредитуванню в Україні відповідно про класифікувавши їх на макро- та мікроекономічні. Зазначались і ряд проблем, які з погляду банківських установ та з погляду підприємців перешкоджають кредитуванню малого бізнесу. Підсумовуючи, студентка запропонувала заходи для покращення стану фінансового обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу в Україні.

Маслова Тетяна (студентка гр. БС-32)  «Грошово-кредитна політика центрального банку» Студентка відзначила інструментарій НБУ у процесі здійснення монетарної політики, охарактеризувала його складові, та особливості їх застосування в Україні. В  доповіді було обґрунтовано заходи політики « дешевих» та « дорогих» грошей, проаналізовано основні завдання грошово-кредитної політики України на 2010 рік, а також заходи монетарної політики, застосованої Центральним банком в 2009 році.

Совин Ірина (студентка гр. БС-31) «Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні». В сучасних умовах іпотечному кредитуванню надається важливе місце на фондовому ринку України, оскільки нерухомість завжди вважалась однією з найбільш надійних джерел забезпечення кредитів. Доповідач проаналізувала фактори, які перешкоджають розвитку іпотечного кредитування та визначила, що   однією з головних проблем становлення вітчизняного іпотечного ринку – акумулювання необхідних грошових ресурсів для здійснення іпотечного кредитування. Підсумовуючи, запропонувала методи, які дозволяють активізувати іпотечне кредитування  в Україні.

Жук Алла (студентка гр. БС-31) з доповіддю «Електронні гроші» , де проаналізувала особливості електронних грошей, порівняно з готівкою та зазначила процес їх розвитку та етапи впровадження в Україні. Студентка визначила поняття « електронні гроші» згідно з вітчизняним законодавством та його відповідність Директиві Європейського Парламенту, а також виокремила недоліки та переваги їх застосування для юридичних осіб.

Шпільман Оксана (студентка гр. БС-37)   «Забезпечення стійкості та надійності комерційних банків» . Студентка визначила поняття надійності банку та охарактеризувала його складові. В доповіді зазначались критерії та чинники фінансової стійкості банку, з відповідним їх поділом на зовнішні та внутрішні. Підсумовуючи, студентка запропонувала напрями забезпечення фінансової стійкості банківської системи України у період економічної кризи.

Нагороджено грамотою ІІ ступеня Маслову Тетяну за найкращу доповідь.