15 - 17 квітня 2010 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулася IX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і студентів «Трансформація господарського механізму в умовах економічної кризи»

У науковій конференції взяли участь члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» кафедри банківської справи ТНЕУ: студентка групи БС-48 Шушкевич Оксана, студентка групи БС-48 Савчин Оксана, студентка групи БС-37 Угрин Марія, студентка групи БС-37 Мельничук Олександра.

Із вітальним словом виступили асистент кафедри фінансів і кредиту Жебчук Р.Л. і д.е.н., проф., декан економічного факультету Нікіфоров П.О., які привітали усіх учасників конференції та зазначили актуальність обраної для обговорення тематики.

Після пленарного засідання всі учасники конференції взяли участь у роботі секцій, яких було сім.

В діяльності першої секції «Загальні закономірності та тенденції кризової економічної динаміки в контексті глобалізації та регіоналізації» взяла участь студентка групи БС-48 Савчин Оксана, яка виступила з доповіддю   на тему: «Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах кризи». Доповідач зазначила, що однією з важливих причин погіршення діяльності комерційних банків є вплив світової фінансової кризи, яка виникла внаслідок негативних тенденцій за кордоном. У доповіді було зазначено, що на сьогоднішній день система управління ліквідністю в банках потребує вдосконалення, виходячи із реальних умов фінансування економіки.

Савчин Оксана зайняла  І місце у роботі своєї секції та була нагороджена дипломом за змістовну доповідь.

В ході роботи третьої секції « Характер і наслідки фінансових аспектів кризових явищ і процесів» виступила студентка групи БС-37 Угрин Марія із доповіддю на тему: « Вплив кризи на фінансові результати комерційних банків» . Доповідач зазначила, що важливою причиною кризового стану вітчизняних банків є надмірна їх активність на ринку споживчого та іпотечного кредитування, оскільки криза економіки погіршує соціальне становище населення, пов’язане зі зростанням безробіття, заборгованістю з виплат заробітних плат і їх знеціненням через інфляцію. У доповіді було зазначено тенденцію до збільшення кількості неякісних і проблемних щодо погашення банківських кредитів. Доповідач також відмітила основні негативні наслідки впливу світової фінансової кризи, такі як: заяви про ліквідацію банків; обмеження дострокового розірвання договорів за вкладами банківських депозитів; призупинення кредитування; погіршення результатів діяльності банківської системи.

Із доповіддю на тему: « Валютний курс: причини та наслідки нестабільності під час світової фінансової кризи в Україні» виступила студентка групи БС-48 Шушкевич Оксана. Доповідач зазначила, що впродовж останніх років в Україні взято курс на  таргетування інфляції, що дало змогу центральному банку більш ефективно використовувати інструмент відсоткових ставок, що сприятиме зупиненню інфляції та стимулюватиме ріст виробництва. Разом з тим доповідач відмітила, що для становлення та розвитку валютно-курсової політики НБУ необхідна поступова лібералізація валютного ринку України. У доповіді було зазначено необхідні передумови економічного зростання в нашій державі, а саме: достатня незалежність Національного банку України; функціонування режиму керованого плаваючого валютного курсу; високий розвиток фінансових ринків.

Шушкевич Оксана зайняла ІІІ місце за результатами роботи своєї секції та була нагороджена дипломом.

Підсумовуючи роботу секцій к.е.н., доц. Сторощук Б.Д. визначив основні риси господарського механізму в умовах економічної кризи і шляхи виходу України з кризи.

Після закінчення роботи конференції оргкомітет організував учасникам цікаву та пізнавальну екскурсію до міста Хотина.