28 квітня 2010 року відбувся круглий стіл кафедри банківської справи спільно із Студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» на тему: «Валютно-курсова політика Національного банку України в сучасних економічних умовах»

Із доповіддю на тему: «Теоретичні засади валютно-курсової політики в умовах ринкового реформування економіки» виступила студентка групи БС-33 Головко Юлія, яка відмітила основні підходи до визначення поняття « валютно-курсової політика» та зазначила повноваження Національного банку України у сфері валютної політики та валют­ного регулювання. У доповіді було проаналізовано методи валютного регулювання, такі як: валютні інтервенції, дисконтна політика, валютні обмеження. Доповідач також відмітила основні напрями реалізації валютно-курсової політики НБУ, а саме: надання резидентами комерційних кредитів іноземним клієнтам; заборона на фінансові позики, які надаються за кордон; контроль за прямими інвестиціями; дотримання валютної позиції банків - резидентів.

Із доповіддю на тему: « -Валютно-курсова політика НБУ в сучасних економічних умовах» виступила студентка групи БС-33 Кришталь Марія, яка проаналізувала динаміку обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку України в 2008-2009 рр. Доповідач зазначила низку заходів у сфері валютно - курсової політики необхідних для стримання та мінімізації негативного впливу фінансової кризи на економічний розвиток України. У доповіді було також розглянуто першочергові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, серед яких: посилення контролю за коштами, які направлені на рефінансування комерційним банкам; заборона видачі кредитів в іноземній валюті тим, хто не має доходів у такій грошовій одиниці; розробка НБУ певних рекомендацій для комерційних банків щодо зниження відсоткових ставок за депозитами в іноземній валюті.

Із повідомленням  на тему: «Валютний механізм розвитку економіки України» виступила студентка групи БС-48 Савчин Оксана, яка відмітила, що на валютний ринок України вплинули як різка ревальвація національної валюти, так й її різка девальвація, що по – перше, створило проблеми для українського експорту та привело до твердого дефіциту валюти в країні, по-друге, викликало можливе невиконання позичальниками своїх зобов'язань по кредитах в іноземній валюті.

Із доповіддю на тему: «Модернізація валютно-курсової політики України   в умовах інтернаціоналізації міжнародних фінансових ринків» виступила студентка групи БС-48 Шушкевич Оксана, яка проаналізувала обсяги падіння курсів національних валют щодо долара США протягом 2008-2009 рр. Доповідач зазначила, що з метою запобігання виникненню проблем на валютному ринку України, Національним банком України використовується механізм регулювання валютної позиції банків, а також передбачається подальший розвиток інструментів хеджування валютного ризику щодо зміни курсу іноземних валют відносно гривні за зовнішньоекономічними договорами. У доповіді також будо розглянуто заходи, які сприятимуть розвитку валютно-курсової політики НБУ, такі як: достатня незалежність НБУ; функціонування режиму керованого плаваючого валютного курсу; високий розвиток фінансових ринків.

Студентка групи БС-43 Топоровська Валентина запитала про доцільність здійснення політики протекціонізму у сфері валютного регулювання.

Із повідомленням на тему: «Валютно-курсова політика Центрального банку Російської Федерації» виступила студентка групи БС-43 Божагора Марія, яка проаналізувала показники коливання обмінного курсу рубля відносно долара США протягом 2008-2009 рр. Доповідач відмітила, що політика валютного курсу російського рубля в середньостроковій перспективі буде спрямована на створення умов для реалізації моделі грошово-кредитної політики на основі таргетування інфляції і поступового зменшення прямого втручання в процес курсоутворення з метою переходу до режиму плаваючого валютного курсу.

Підсумував результати круглого столу д.е.н., професор Дзюблюк Олександр Валерійович, який відмітив, що на здійснення валютно-курсової політики впливають стан зовнішньої торгівлі, обсяг операцій із зовнішньоекономічними партнерами та показники внутрішньої цінової динаміки, зазначивши при цьому необхідність використання економічних та адміністративних заходів валютної політики на сучасному етапі. Професором було відзначено негативний досвід таких країн як Греція, Португалія, Іспанія, значні соціальні видатки бюджетів яких призвели до погіршення макроекономічних показників, а відповідно і до підриву стабільності європейської валюти, а також значну увагу з акцентовано на необхідності проведення валютно-курсової політики в комплексі із фінансовою, грошово-кредитною політикою.