2 червня 2010 року відбувся науковий семінар на тему: «Надійність і стійкість комерційних банків»

У науковому семінарі взяли участь к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., доцент Малахова О.Л., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма»  кафедри банківської справи ТНЕУ.

Із доповіддю на тему: «Основні підходи до оцінки фінансової стійкості і надійності комерційних банків» виступила студентка групи БС-43 Топоровська Валентина, яка відмітила основні умови забезпечення фінансової стійкості банків та методи оцінки фінансового стану банківських установ. Доповідач зазначила головні напрями досліджень для розбудови системи оцінки фінансової стійкості, а також розглянула резерви підвищення рівня фінансової стійкості комерційних банків, серед яких: підвищення оперативності й якості оцінки фінансової стійкості банківських установ; підвищення рівня капіталізації банку; розширення спектра банківських послуг; удосконалення системи депозитного страхування; обґрунтування правового захисту усіх видів діяльності банків; розширення практики оцінки ризиків.

Із доповіддю на тему: «Стійкість банківських установ у період фінансової кризи» виступила студентка групи БС-41 Матлага Лілія, яка проаналізувала динаміку обсягу депозитів, залучених вітчизняними банками у 2004-2010 рр. Доповідач відмітила негативні наслідки впливу економічної кризи на фінансову стійкість українських банків, а також недоліки в діяльності кредитних установ. У доповіді також було зазначено заходи, необхідні для забезпечення фінансової стабільності банківської системи, такі як: здійснення поточного моніторингу стійкості банківського сектору з боку НБУ; максимально доступний обсяг інформації про комерційні банки; ефективна оцінка та управління ризиками; посилення ролі державних банків на вітчизняному фінансово-кредитному ринку.

Із доповіддю на тему: «Закордонний досвід забезпечення фінансової стійкості банків» виступила студентка групи БС-43 Божагора Марія, яка відмітила основні складові програм, спрямовані на зміцнення банків, у таких країнах як США, Німеччина, Великобританія та Росія. У доповіді було розглянуто основні заходи для стабілізації фінансового ринку, серед яких: управління “поганими” активами; рекапіталізація банків; націоналізація банків або ж отримання державних гарантій; заходи із підтримки ліквідності банківських установ. Доповідач також зазначила витрати провідних країн світу на боротьбу зі наслідками світової економічної кризи.

К.е.н., доцент Малахова Олена Леонідівна відмітила нестандартний підхід Росії до боротьби з фінансовою кризою, який передбачає проведення таких заходів як зниження нормативу обов'язкового резервування; надання субординованих кредитів банкам; активне проведення операцій репо, які спрямовані на розширення масштабів кредитування реального сектору економіки.

Студентка групи БС- 48 Шушкевич Оксана відзначила можливість виведення з України капіталу іноземними банками, що негативно позначиться на виконанні їх зобов’язань.

К.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна зазначила відсутність послідовних заходів із покращення ситуації на фінансовому ринку України, що викликано нестабільністю в політичному та економічному середовищі. Доповідач також розглянула приклади організації процесу страхування депозитів у різних країнах  світу та відмітила недосконалість системи гарантування вкладів в Україні.

Підсумувала результати круглого столу к.е.н., доцент Стубайло Тетяна Семенівна, яка відмітила відсутність ефективної системи моніторингу за станом фінансової системи в Україні.