22 червня 2010 року відбулося підсумкове засідання

Першим на порядку денному підсумкового засідання було розглянуто питання, яке стосувалось звітування Голови та членів Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» за здійснену наукову роботу за 2009-2010 н.р.

За підсумками навчального року Гуртком спільно з професорсько-викладацьким складом було організовано та взято участь у ряді науково-практичних заходів, зокрема: у 4 наукових круглих столах, 5 наукових семінарах. Крім того, студенти-члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» взяли участь у 2 наукових конференціях (в межах університету), з яких 1 міжнародна та 1 всеукраїнська, а також у 4 виїзних засіданнях, з яких 2 міжнародні та 2 всеукраїнських.

Активну участь члени Гуртка взяли в олімпіаді, яка була організована Укрсоцбанком. Варто відзначити, що ще одним досягненням Студентського наукового гуртка  є розвиток наукової співпраці із закордонними ВНЗ, одним з яких є Ягеллонський університет (м. Краків, Республіка Польща).

Таким чином, за підсумками навчального року студентами - членами Гуртка було опубліковано 42 наукові праці (з них 1 у фаховому виданні) загальним обсягом  6,48 друкованих аркушів.

Наступним було розглянуто питання, що стосувалось проведення виборів Голови Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма», за підсумками таємного голосування якого було обрано студентку 4-го курсу Шушкевич Оксану.

Слід відмітити, що діяльність Гуртка не була б настільки активною та плідною без сприяння і керівництва завідуючого кафедрою банківської справи д.е.н, професора Дзюблюка О.В., керівників Гуртка к.е.н., ст. викладача Балянт Г.Р. і к.е.н., доцента Стубайло Т.С., а також викладачів кафедри, завдяки яким члени Гуртка осягають найрізноманітніші аспекти сучасних грошей, інфляції, функціонування міжнародних ринків валют і золота, монетарної і валютної політики центральних банків різних країн, ролі найбільших банківських корпорацій у розгортанні фінансових криз та у розвитку світової економіки загалом.

Підсумовуючи результати засідання. із завершальним словом виступив завідуючий кафедрою банківської справи ТНЕУ, д.е.н., професор Дзюблюк Олександр Валерійович, який вніс наступні рекомендації щодо подальшого вдосконалення роботи Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» за такими напрямами:

 

- кадрова політика, яка б реалізувалася в оптимізації складу Студентського наукового гуртка, а також залученні нових членів;

- інформаційна політика, яка б проводилась шляхом висвітлення результатів діяльності Студентського наукового гуртка на Інтернет-сторінці Гуртка та у виданні газети, яка б передбачала друк інформації як про поточні новини роботи Студентського наукового гуртка, так і економічні новини України та світу;

- визначення напряму роботи Студентського наукового гуртка через дослідження таких питань як: грошово-кредитна політика НБУ, золото, гроші, міжнародні валютні відносини;

- вибір кожним членом Студентського наукового гуртка тематики досліджень та розробка орієнтовного плану організації наукових заходів, включаючи й ті, які будуть проводитись спільно з кафедрою банківської справи ТНЕУ;

- погодження оптимального графіку роботи Студентського наукового гуртка на наступний навчальний рік.

Завідуючий кафедрою банківської справи ТНЕУ, д.е.н., професор Дзюблюк Олександр Валерійович подякував членам Гуртка  за активну участь в науковій діяльності, а також запевнив присутніх в максимальній всебічній підтримці з боку професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи ТНЕУ у всіх їхніх науково-дослідних починаннях.