Проведено круглий стіл на тему: «Вплив кризових явищ на процес формування ресурсів вітчизняними банківськими установами»

У круглому столі взяли участь к.е.н., доц. Балянт Г.Р., к.е.н., доц. Галапуп Н.Д., к.і.н., доц. Марковецька Г.М., викл. Галіцейська Ю.М., члени Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» кафедри банківської справи ТНЕУ.

 

Розпочала роботу круглого столу студентка четвертого курсу групи БС-43 Бандрах Ірина, виступивши із доповіддю на тему: «Формування ресурсів комерційних банків в Україні». Доповідач відмітила сутність та склад ресурсів комерційного банку, зазначивши чинники поповнення власної капітальної бази банків. У доповіді було представлено кількісну величину власного капіталу українських банків протягом 2005–2010 рр., проаналізовано динаміку депозитів за 2009–2010 рр.

Наступною учасникам круглого столу була представлена доповідь студентки п’ятого курсу групи БСм-52 Матлаги Лілії на тему: «Капіталізація банківської системи як механізм підвищення темпів економічного зростання країни». У доповіді було зазначено важливість капіталізації як одного із чинників, які забезпечують можливість вітчизняної банківської системи здійснювати значний позитивний вплив на економіку. Було представлено основні показники діяльності банків України, адекватності регулятивного капіталу, розвитку банківських установ з іноземним капіталом. У доповіді  було запропоновано основні шляхи підвищення рівня капіталізації банківської системи України.

Студентка групи БС-43 Головач Ірина розглянула вплив фінансової кризи на діяльність банківських установ України. У виступі доповідач відмітила зовнішні та внутрішні чинники, що спричинили банківську кризу в Україні, проаналізувала загальний обсяг депозитів за 2007–2010 рр., загальний обсяг кредитних вкладень за вказаний період. У доповіді студенткою було запропоновано ряд антикризових заходів щодо подолання кризових явищ у банківській системі.

Із доповіддю на тему: «Тенденції на ринку міжбанківського кредиту в період фінансової кризи» виступила студентка групи БСм-54 Ковальчук Соломія. Доповідач відмітила сутність та склад міжбанківських кредитів, зазначила показники участі коштів банків у пасивах комерційних банків України в 1999–2008 рр., навела базові процентні ставки окремих центральних банків. Було сформульовано ряд висновків щодо ролі міжбанківського кредиту в розвитку банківської діяльності та основні напрямки удосконалення ефективності системи  міжбанківського кредитування.

Заслухавши доповіді, учасники наукового круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблем формування та використання ресурсів банками в сучасних умовах. Зокрема, проаналізували можливі шляхи підвищення капіталізації вітчизняних банків. Серед яких було виокремлено  консолідацію банківського капіталу, реінвестування прибутків банків, а також зниження обсягу ризикових операцій.

Загалом надзвичайні складність і актуальність цієї проблеми потребують комплексного її вирішення. На макрорівні необхідно забезпечити стимулювання нарощування банківського капіталу шляхом установлення відповідних регуляторних і фіскальних важелів, на мікрорівні –  запровадити дієві інструменти збільшення капіталу через удосконалення фінансового менеджменту й системи стимулювання колективів банків.

Підсумувала результати круглого столу Голова Студентського наукового гуртка Шушкевич Оксана, відмітивши пріоритетні напрями  формування ресурсів українськими банками в посткризовій ситуації.