Участь у Всеукраїнській конференції в м. Чернівці

15-16 квітня 2011 року  більше як 135 доповідачів з різних навчальних закладів України взяли участь  у Х-ій Всеукраїнській ювілейній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки» присвячена 40-річчю Економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 100-річчю з часу роботи Й.А. Шумпетера в Чернівецькому університеті.Звісно ж хочеться виділити участь у конференції студентів-членів студентського наукового гуртка  «Грошової парадигми», а саме: Шушкевич Оксану (БСм-51), Горбову Інну (БСм-52), Матлагу Лілію (БСм-52), Пастушка Олега (БС-45) та Руду Ірину (БС-31).

Конференція відбувалась у два етапи. Перший – це пленарне засідання, після чого свою роботу розпочали секційні засідання, яких було сім.

Зокрема на пленарному засіданні свою доповідь презентувала Матлага Лілія (БСм-52) на тему «Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України», в якій звернула увагу на основне поняття капіталізації, проаналізувала основні процеси, які очікуються в сфері капіталізації банківського сектору економіки України та  зазначила основні шляхи підвищення рівня капіталізації банківської системи України.

Руда Ірина (БС-31) у  доповіді на тему: «Банківська система України до і після кризи» проаналізувала та порівняла стан розвитку банківської системи України до та після початку кризових явищ в економіці нашої країни. Іра також охарактеризувала основні проблеми, з якими стикнулись вітчизняні банківські установи під час фінансової кризи та запропонувала можливі напрями їх вирішення.

В секції №2 під назвою: «Тенденції розвитку фінансових інститутів в посткризовій економіці України» взяла участь Горбова Інна (БСм-52) з темою доповіді: «Валютні війни під час світової фінансової кризи: причини і наслідки», в якій зазначила країни, які входять до валютних війн, зокрема такі як США, Китай, Японія, Бразилія, Тайвань, Південна Корея, та країни члени ЄС. Доповідач звернула увагу на те, що валютні війни розпочались з валютної пари євро-долар та відмітила, що вони не стосуються України, так як українська економіка належить до малих відкритих економік, які не впливають на глобальний ринок.

Шушкевич Оксана (БСм-51) виступила із доповіддю «Валютний курс та його регулювання за сучасних  економічних умов», в якій зазначила, що регулювання обмінного курсу  в сучасних економічних умовах є надзвичайно важливим, а також проаналізувала методи його регулювання в країнах з розвинутою ринковою та в країнах з перехідною економіками. Підсумовуючи, Оксана запропонувала заходи, які сприятимуть стабілізації ситуації на валютному ринку України.

Із доповіддю «Банківське інвестиційне кредитування як фактор фінансування інноваційної діяльності» виступив Пастушок Олег (БС-45), в якій розглянув питання підвищення ролі банківського кредитування у забезпечені ефективного фінансування інноваційної діяльності, а також висвітлив проблему впливу банківського кредитування на розвиток інноваційної діяльності. Олег зазначив, що на сьогодні основним завданням державного управління є створення ефективного трикутника «держава – банки – виробництво», який забезпечив би мобілізацію і спрямування українських фінансових ресурсів на інвестиційні потреби виробника.

За результатами конференції Шушкевич Оксана та Горбова Інна зайняли ІІ-е місце, а  Руда Ірина і Матлага Лілія були нагородженні грамотами  «За змістовні доповіді на пленарному засіданні».