Відбувся круглий стіл на тему: «Сучасні аспекти розвитку банківського кредитування реального сектора економіки України»

Розпочала роботу круглого столу студентка групи БС-45 Криворучко Тетяна, виступивши із доповіддю на тему: «Сутність банківського кредитування та його сучасний стан в Україні», в якій зазначила джерела формування кредитних ресурсів, проаналізувала показники обсягу кредитів, наданих суб’єктам ринку у розрізі строків погашення за 2008-2010 роки. Доповідач окреслила чинники, які не дозволяють розвиватись банківському кредитуванню та заходи, які потрібно провести для вирішення даної проблеми.

 

Із доповіддю на тему: «Сучасні проблеми іпотечного кредитування» виступила студентка групи БС-41 Совин Ірина, яка відмітила, що іпотечний кредит є важливим рушієм економіки, одним із ефективних способів спрямування потужних інвестиційних потоків у найперспективніші її сектори. Зазначений вид кредиту стимулює розвиток будівельної індустрії,  що створює сприятливі умови для функціонування всієї економіки. Також було визначено ряд факторів, що стримують зростання обсягів іпотечного кредитування в Україні, та запропоновано заходи щодо покращення його стану.

Студентка групи БСс-51 Поврознік Ніни виступила із доповіддю на тему: «Стан іпотечного кредитування в Україні», в якій було наведено динаміку обсягів виданих іпотечних кредитів та заборгованості за  ними, структуру загального іпотечного портфеля банків у розрізі валют та структуру іпотечних кредитів за цілями кредитування у 2007-2010 роках. Студентка також навела перелік основних банків-іпотечних кредиторів.

Ленько Наталя, студентка групи БС-41 в доповіді «Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Ураїні», розглянула соціально-економічні функції малого і середнього бізнесу, окреслила загрози, які  обумовлюють нестійкість розвитку малого підприємництва. Доповідач представила динаміку змін обсягів кредитних портфелів юридичних осіб у найбільших вітчизняних банках, визначила напрямки фінансової підтримки для оптимізації процесу кредитування малого і середнього бізнесу.

Заслухавши доповіді, учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблеми розвитку банківського кредитування реального сектору економіки України.

Головний експерт з продажу продуктів роздрібного бізнесу ОАТ ВТБ Банк Баранов Олександр Володимирович охарактеризував докризовий та сучасний стан банківського кредитування, зауваживши, що на рівні із споживчим кредитуванням відновлюється і автокредитування. Також Олександр Володимирович зробив акцент на особливостях надання кредитів фізичним та юридичним особам в сучасних післякризових умовах.

Підсумувала результати круглого столу Голова Студентського наукового гуртка Шушкевич Оксана, яка підкреслила важливість активізації банківського кредитування для відновлення ефективної роботи банківської системи та економіки в цілому.