Відбувся науковий семінар на тему: «Грошовий обіг і грошова маса та їх взаємозв’язок з економічними явищами і процесами на макро- і мікрорівнях»

Із ґрунтовною доповіддю на тему: «Грошовий обіг і грошова маса, їх взаємозв'язок» виступила студентка групи БС-31 Курчак Романа, у якій розповіла про суть грошового обороту, здійснила його класифікацію, визначила поняття маси грошей в обігу. Також Романа охарактеризувала грошові агрегати, які визначає НБУ, та проілюструвала їх числові значення за 1992- 2009 рр.

Жук Алла, студентка групи БС-41, виступила із доповіддю на тему: «Електронні гроші», в якій розкрила суть поняття електронних грошей, виділила їх групи, також зазначила проблеми використання кредитних карток. Доповідач розповіла про найбільш поширені системи електронних грошей в українському сегменті мережі Internet (Webmoney, RBK Money, Ukrmoney,  E-Gold, Paypal).

Заслухавши доповіді, члени гуртка та всі присутні взяли активну участь в обговоренні тематики наукового семінару.

Підсумувала результати наукового семінару Голова студентського гуртка «Грошова парадигма» Шушкевич Оксана, відмітивши актуальність даної тематики та окресливши основні проблеми збільшення частки безготівкового грошового обігу в Україні.