6 червня 2011 року відбулося підсумкове засідання Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ «Грошова парадигма»

Розпочала засідання голова Студентського наукового гуртка Шушкевич Оксана, яка підсумувала діяльність гуртка за 2010-2011 навчальний рік, зазначивши організовані спільно з професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи науково-практичні заходи. На засіданнях гуртка, які проводилися кожного тижня, студенти аналізували та обговорювали економічні новини України та країн світу, вели дискусії стосовно діяльності як національних так і зарубіжних банків.

 

Протягом поточного навчального року студентами гуртка спільно із професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи було організовано і проведено 5 наукових круглих столів та 5 наукових семінарів. Крім того, члени гуртка взяли участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах (2 наукові конференції в межах університету, 3 виїзних засідання, з яких 3 міжнародні і 1 всеукраїнська, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Банківська справа”, підсумковій науково-практичній конференції  II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  “Фінанси, грошовий обіг і кредит”) проявивши високий рівень знань та здобувши перші місця.

У 2011 р. видано Збірник наукових праць та 2 номери газети Студентського наукового гуртка “Грошова парадигма”.

13 травня 2011 року студенти-члени Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ “Грошова парадигма” відвідали Музей грошей Національного банку України та Музей скарбів України.

У другій половині засідання відбулися вибори нового голови гуртка, за результатами  яких обрано студента групи БС-31 Гордієнка Володимира.

Підсумовуючи засідання, Шушкевич Оксана висловила подяку за активне сприяння і допомогу у діяльності Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ «Грошова парадигма» професорсько-викладацькому складу кафедри банківської справи, зокрема: д.е.н., професору Дзюблюку О.В., кураторам гуртка к.е.н., доценту Балянт Г.Р. і к.е.н., доценту Стубайло Т.С., а також викладачам кафедри, які здійснювали керівництво підготовкою доповідей, виступів, наукових статей і долучалися до організації наукових заходів згідно календарного плану.

Із завершальним словом виступив завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор Дзюблюк Олександр Валерійович, який вніс рекомендації щодо подальшого вдосконалення роботи Студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» за такими напрямами:

- вибір кожним членом Студентського наукового гуртка тематики досліджень та розробка орієнтовного плану організації наукових заходів;

- кадрова політика, яка полягає у залученні нових членів, зокрема студентів 2-3 курсів, та оптимізації складу гуртка;

- інформаційна політика,  яка передбачає своєчасне висвітлення результатів діяльності Студентського наукового гуртка на інтернет-сторінці гуртка та у виданні газети.

Професор Дзюблюк Олександр Валерійович подякував членам гуртка  за активну участь в науковій діяльності, а також запевнив присутніх в максимальній всебічній підтримці з боку професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи ТНЕУ у всіх їхніх науково-дослідних починаннях.

Завідуючий кафедри банківської справи, члени та куратори наукового гуртка висловили вдячність попередній голові – Шушкевич Оксані, її заступникам – Гончук Оксані і Кришталь Марії та  науковому секретарю – Топоровській Валентині за сумліне виконання своїх обов’язків.