Відбувся науковий семінар на тему: “Проблеми валютного регулювання та організація кредитування комерційними банками”.

У науковому семінарі взяли участь заступник директора з питань роздрібного бізнесу Тернопільської ОД “Райффайзен Банк Аваль” Н.В. Піндюр, викладачі кафедри банківської справи та студенти - учасники наукового гуртка.

Голова Гуртка Гордієнко Володимир розпочав науковий семінар, проаналізувавши стан розвитку кредитної діяльності банків в сучасних умовах та окресливши коло дискусійних питань щодо проблематики валютного регулювання в Україні.

Із доповіддю на тему: “Валютне регулювання в Україні: сучасний стан та напрями оптимізації” виступила студентка групи БС - 41 Оксана Гончук, відмітивши теоретичні аспекти валютного регулювання та проаналізувавши інструменти, за допомогою яких центральний банк може впливати на поточні орієнтири монетарної політики, що позначається на організації валютних відносин у країні. Доповідачем було проаналізовано динаміку зміни депозитів і кредитів в іноземній валюті вітчизняних банків за 2008-2011 рр, а також відмічено необхідність лібералізації валютного регулювання, при цьому враховуючи ряд зовнішніх та внутрішніх чинників – цінові зовнішні шоки, відплив заощаджень закордон, неплатоспроможність підприємств не фінансового сектору, втрату довіри до дій органів влади у разі невдалого впровадження різких змін системи валютного регулювання, тощо. Підсумовуючи, Оксана Гончук зазначила, що лібералізацію руху капіталу доцільно проводити лише після одночасного запровадження змін в економічній та монетарній політиці.

Доповідь, підготовлена студенткою групи БС-41 Тетяною Грибчук, була присвячена дослідженню зарубіжного досвіду здійснення валютного регулювання, зокрема на прикладах деяких країн ЄС та Японії.  Доповідачем було детально проаналізовано в історичному ракурсі перехід від жорстко обмежувальної системи валютного контролю у Франції до акценту “послаблення” та свободи руху капіталу, як одного із основних принципів ринкового господарства Німеччини. Особливу увагу було закцентовано на досвіді Японії, адже більшість питань валютного контролю в даній країні є компетенцією міністерства фінансів та міністерства зовнішньої торгівлі і промисловості, тоді як на банки покладено лише деякі із контрольних функції – попередження і обмеження незаконних платежів резидентів. Підсумовуючи свій виступ, Тетяна Грибчук відмітила тенденцію поступового руху від регулювання поточних і капітальних валютних операцій до майже повної відмови від регулювання і значної лібералізації, пов’язаної із рухом капіталу.

Про причини розгортання та особливості валютного кредитування в Україні та закордоном доповіла студентка групи БС-41 Уляна Сорока,  яка  проаналізувала чинники зростання наданих кредитів в іноземній валюті, рівень доларизації економіки, динаміку зовнішноього боргу та динаміку резервів під кредитні операції і фінансового результату  банкіських установ України за 2006-2010 рр. Також було здійснено порівняльну характеристику причин розгортання валютного кредитування в Україні та закордоном, зокрема щодо вітчизняного банківського сектору було відмічено низьку довіру до національної валюти з боку населення та суб’єктів бізнесу та високу частку банків із іноземним капіталом. Завершуючи свій виступ, Уляна Сорока відмітила, що банкам доцільно дозволити надання кредитів в іноземній валюті підприємствам, що здійснюють зовнішньо-економічну діяльність, з метою розміщення валютних депозитів, а також провести зближення ставок рефінансування з обліковою ставкою НБУ задля здешевлення внутрішніх ресурсів в національній валюті, тощо.

Заслухавши доповіді, учасники наукового семінару взяли активну участь в обговоренні проблематики валютного регулювання та організації кредитування в Україні. Зокрема, заступник директора з питань роздрібного бізнесу Тернопільської ОД «Райффайзен Банк Аваль» Наталія Віталіївна Піндюр зауважила відмінності між відсотковими ставками на депозити у національній та іноземній валюті.

Студентка групи БС-41 Неля Гордій охарактеризувала причини  виникнення недовіри до національної валюти та вказала на необхідності заборони кредитування в іноземній валюті.

Студенткою групи БС-41 Тетяною Медзяк була відмічена необхідність надання інформації регулятором щодо стану національної валюти в країні задля обізнаності населення та обмеження необдуманих кроків, пов’язаних із недостовірністю інформації із другорядних джерел.

Куратор гуртка, кандидат економічних наук, доцент Олена Леонідівна Малахова відмітила необхідність удосконалення законодавчої бази у сфері валютного регулювання і контролю в Україні.

Підсумував роботу учасників наукового семінару Голова гуртка Гордієнко Володимир, відмітивши актуальність тематики проведеного  наукового семінару та висловивши подяку всім присутнім за цікаву та плідну дискусію.