В Львові зустрілись майбутні банкіри...

Адже саме до цього неповторного міста 17-18 листопада у Львівський інститут банківської справи при Національному банку України на V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теорія та практика розвитку банківської справи» приїхали більш як 200 учасників із 12 вищих навчальних закладів України.

В зазначеному науковому заході активну участь взяла й делегація з Тернопільського національного економічного університету, а саме учасники студентського наукового гуртка «Грошова парадигма», який функціонує при кафедрі банківської справи, зокрема Руда Ірина, Гончук Оксана, Гордій Неля, Курчак Романа та Ситнікова Анастасія (студенти четвертого курсу факультету банківського бізнесу).

Після пленарного засідання всі учасники конференції взяли участь у роботі трьох секцій.

В діяльності секції «Посткризовий період розвитку банківської системи України» прийняла участь Руда Ірина, виступивши із доповіддю на тему «Аналіз діяльності банківської системи України на сучасному етапі», в якій закцентувала увагу на показниках розвитку вітчизняної банківської системи, зокрема проаналізувавши динаміку зміни кількості банків за період з 2008 по 2011 рік, в тому числі й з іноземним капіталом. Також доповідачем було відмічено основні заходи, спрямовані на оптимізацію діяльності українських комерційних банків та обґрунтовано необхідність їх застосування.

Проблемам удосконалення та оптимізації валютного регулювання в Україні, необхідність яких зумовлена значним рівнем доларизації вітчизняної економіки; неповерненням раніше виданих банківськими установами кредитів в іноземній валюті; очікуванням суб’єктів ринку, пов’язаних із курсовою нестабільністю, була присвячена доповідь Оксани Гончук у секції «Актуальні питання в управлінні активами і пасивами банків». Зокрема, доповідачем було відмічено, що лібералізація системи валютного регулювання повинна здійснюватися поетапно за наявності таких передумов, як досягнення цінової стабільності й відносної стабільності платіжного балансу в середньостроковій перспективі, розширення внутрішнього споживання та зменшення залежності від зовнішніх шоків та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Із доповіддю на тему «Переваги та недоліки використання системи WebMoney Transfer в Україні» у секції «Ризик – орієнтований підхід в управлінні сучасним банком» виступила Курчак Романа. Аналізуючи стан розвитку електронного обігу в Україні, Романа підкреслила, що в країні успішно розвиваються як система електронних платежів на карткових носіях, так і серверні системи. Доповідач зазначила, що система WebMoney Transfer дозволяє здійснювати миттєві захищені трансакції, а діючий у системі порядок ідентифікації дозволяє визначати й фіксувати всі проведені операції. За допомогою вбудованої служби конфіденційних повідомлень клієнти можуть вести захищену переписку з іншими учасниками, обговорювати деталі угод, коментувати проведення трансакцій. Підсумовуючи, Курчак Романа проаналізувала основні переваги та недоліки даної системи, відмітивши перспективність її використання в Україні.