8 грудня 2011 року студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» було проведено науковий семінар на тему «Політика ЄЦБ в Єврозоні та її вплив на глобальний фінансовий простір»

Із ґрунтовними доповідями по темі наукового семінару виступили учасники студентського наукового гуртка «Грошова парадигма».

Зокрема, із доповіддю на тему: “Організаційні засади функціонування Європейського центрального банку” виступила студентка групи БС-41 Медзяк Тетяна, яка зазначила основні теоретичні аспекти діяльності Європейського центрального банку, окреслила його функції  та особливості діяльності, зазначивши важливість встановлення ЄЦБ контрольних меж темпів приросту грошової маси та інфляції. Також доповідач зауважила, що головною метою діяльності ЄЦБ є відсоткова ставка грошового ринку "овернайт", за якою банки можуть розміщувати свої надлишкові кошти. Медзяк Тетяна відзначила, що головним завданням ЄЦБ є підтримання цінової стабільності, що визначається монетарною стратегію, головним інструментом якої є гроші, і яка ґрунтується на регулярній оцінці перспектив цінових коливань та ризиків, що загрожують ціновій стабільності в Єврозоні. Також було відмічено важливість вибору правильної стратегії монетарної політики у період світової фінансової кризи та запропоновано основні заходи щодо поліпшення координації економічної політики через підвищення довіри до Європейського центрального банку  та якості управління монетарною політикою.

 

Проаналізувала антикризову політику Європейського центрального банку  студентка групи БС-41 Кирилів Софія у доповіді на тему «Аналіз антикризової політики європейського центрального банку та можливості запровадження кращих її зразків  в Україні». Доповідач дала оцінку досвіду подолання кризи ліквідності  в США, Японії, Великобританії та інших країнах у 2008 році, відмітивши дієвість операцій на відкритому ринку, як основного напряму антикризової політики. Зазначила, що для реалiзацiї головної цiлi ЄЦБ, підтримки стабiльностi цiн в зонi євро, застосовується ставка рефiнансування. Доповідачем було розглянуто ряд заходів, що застосовується ЄЦБ для подолання кризових явищ, зокрема прийняття рішення про надання банківському сектору необмеженого обсягу ліквідності. Також було зазначено, що для зближення вартості кредитування з основною ставкою рефінансування ЄЦБ було прийнято рішення про звуження коридору процентних ставок. Кирилів Софія проаналізувала додаткові заходи щодо стимулювання кредитування, а також застосування досвіду антикризового управління ЄЦБ в Україні, підкресливши, що можливість та ефективність застосування запропонованих заходів залежатиме від рівня незалежності Національного банку України.

Заслухавши доповіді, учасники наукового семінару взяли активну участь в обговоренні політики ЄЦБ щодо подолання кризових явищ провідних країн світу та України зокрема.

К.е.н., доцент Малахова О.Л., зазначила, що розрив між відсотковими ставками особливо впливає на суб’єкти реального сектору економіки та звернула увагу на зближення вартості кредитування з основною ставкою рефінансування, тобто ставок рефінансування з обліковою ставкою Національного банку України. А також зазначила, що дієвість зміни відсоткової ставки у Європі засновується на довірі до Центрального банку.

Викладач Рудан В.Я. відмітив, що центральні банки таких європейських країн як Італія і Франція активно надають статус контрагентів 5-7 найбільшим банкам країни з метою отримання коштів рефінансування для кредитування реального сектору  і зазначив про можливість застосування такого заходу в Україні, а також запропонував запровадження жорсткої фінансової монетарної дисципліни.

Про ефективність використання процесів злиття і поглинання банківських установ в Україні відмітила студентка групи БСс-51 Кришталь Марія.

К.е.н., доцент Балянт Г.Р. проаналізувала норму відсоткової ставки, зазначила, що її підвищення на 0,25% в умовах кризи може призвести до позитивних наслідків в економіці, зокрема можна зупинити темпи інфляції, запобігти стагнації. Окреслила, що в умовах нестабільності економіки основне завдання ЄЦБ – або попередження криз, або подолання їх наслідків.

Студентка групи БС-41 Медзяк Тетяна зазначила, що банки, які ввійшли до Єврозони, мали можливість на більше оздоровлення економіки завдяки отриманню кредитів від ЄЦБ.

Підсумовуючи роботу учасників наукового семінару, Голова гуртка Гордієнко Володимир, подякував всім присутнім за цікаву дискусію і запросив до подальшої співпраці.