25 квітня 2012 року був проведений науковий семінар, організований студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» на тему: «Сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання».

На науковому заході були присутні куратори гуртка О. Л. Малахова, О.О. Іващук та Л. О. Матлага, а також викладачі кафедри банківського бізнесу Л. М. Прийдун, Я.І. Чайковський та О. В. Метлушко.

Із вступним словом виступила заступник голови гуртка Катерина Новацька, привітавши усіх учасників даного наукового семінару, та відзначивши важливість спрямування політики будь-якої держави на забезпечення стабільності та добробуту населення, в основу якої повинно бути покладено контроль за рівнем інфляційних процесів у державі. Катерина Новацька наголосила на актуальності даної теми, наголосивши на тому, що впродовж уже кількох десятиліть вчені намагаються знайти швидкі шляхи подолання інфляційних процесів.

У ході даного засідання було заслухано 3 ґрунтовні доповіді. Зокрема, із доповіддю «Теоретичні аспекти інфляції та антиінфляційна політика» виступила студентка групи БС-21 Марія Янч. У доповіді було відзначено основні аспекти прояву інфляції, здійснено теоретичне розуміння даного економічного явища. Залежно від середньорічних темпів зростання цін були представленні п’ять основних типів інфляції. Розкрита важливість і своєрідний вплив на економіку інфляції попиту та інфляції витрат. А також проаналізовані основні напрямки антиінфляційної політики держави.

Студентка групи БСм-51 Ірина Королик презентувала доповідь на тему «Динаміка інфляційних процесів в Україні», у якій проаналізувала інфляційні причини росту цін, індекси споживчих цін в Україні за 2006-2012 роки. Відзначила стан інфляційної ситуації в Україні, яка поетапно змінювалась, по-різному впливаючи на економіку країни. Було наголошено на головному чиннику інфляційних процесів у 2008 році, яким, на думку доповідача, стало фінансування значного зовнішнього дефіциту, який становив 12,3 млрд. дол. США. Відмічено, що за останні 9 років споживча інфляція у 2011 році становила 4,6%, а базова інфляція знизилася до 6,9%, що відповідало цілям НБУ на 2011 рік. У підсумку, були запропоновані найефективніші методи боротьби з інфляцією.

З доповіддю «Таргетування інфляції як ефективний метод забезпечення стабільності цін» виступив студент БС-41 Володимир Гордієнко, який відмітив, що одним із методів подолання інфляції у світовій практиці є саме політика її таргетування. Доповідач відзначив важливість проблем цінової стабільності, якій повинна бути приділена особлива увага, оскільки досягнення сталого економічного зростання можливе лише за умови низького і стабільного рівня цін. Проаналізовано цільовий характер політики таргетування на прикладі зарубіжної практики, а також окреслено найоптимальніші її терміни. Завершуючи, доповідач запропонував можливий поетапний перехід економіки України до даної політики, а також зауважив, що таргетування інфляції слід розглядати, як систему монетарного устрою.

Представивши свої роботи, доповідачі відповідали на численні запитання, вели активну дискусію з гуртківцями та викладачами щодо заданої тематики.

Зокрема, О. Л. Малахова звернула увагу на контроль за рівнем цін з боку держави, що у свою чергу викликає таке негативне явище як прихована інфляція та веде що зниження якості тих товарів, на які фіксуються ціни.

З доповненням щодо впливу проведення чемпіонату Євро-2012 на інфляцію в нашій країні виступив Тарас Саянчук.

У ході дискусії та наведення вагомих аргументів було визначено до якої класифікації відноситься інфляція в Україні, яким чином вдалось утримувати інфляцію в нашій країні у 2011 році на відносно незначному рівні.

Також про можливості переходу економічної політики України до таргетування інфляції, висловила міркування Л. О. Матлага.

Підсумовуючи результати наукового семінару, було визначено, що інфляція є складним і багатофакторним явищем, тому для ефективного макроекономічного регулювання інфляційного процесу необхідно знати причини, що лежать в її основі. Також було з’ясовано теоретичну базу інфляції, охарактеризовано особливості інфляційних процесів та запропоновано методи їх подолання, розкрито антиінфляційні заходи держави.