В травні 2012 року вийшов з друку Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ “Грошова парадигма”


         У збірнику розглядаються різноманітні аспекти розвитку сучасних грошей, інфляції, антиінфляційної політики, функціонування банківської системи, міжнародних ринків та організацій, окреслено особливості монетарної та валютної політики Національного банку України.Також розкриті питання, пов’язані із кризовими явищами в економіці країни, оптимізацією ризик-менеджменту вітчизняних комерційних банків, проблеми впровадження банківських інновацій, нових послуг та продуктів.